Mer tilfredse med etterutdanning

21. september 2010

Stadig flere opplever at videreutdanning gir økt jobbtilfredshet, viser en fersk arbeidsmarkedsundersøkelse fra Handelshøyskolen BI.

Illustrasjonsfoto - studenter med videreutdanning

I følge en fersk arbeidsmarkedsundersøkelse, sier over 63 prosent av etter- og videreutdanningsstudenter ved Handelshøyskolen BI, at BI studiene i stor grad har styrket tilfredsheten med jobben de utøver. Dette er en liten økning fra i fjor.

- Ved å investere i videreutdanning for de ansatte vil bedriftene ofte få mer motiverte ansatte, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. Faglig påfyll gir mange en større følelse av mestring på jobb.

Samtidig svarer 88 prosent av respondentene at de har fått styrket karrieremulighetene etter fullført studium.

Bedre i stand til å lede

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) tilbyr ledere i private barnehager en lederutdanning ved Handelshøyskolen BI som er spesialsydd for å dekke deres behov.

- Det er et stort ansvar å drive og lede en privat barnehage. Barnehageledere får generelt gode tilbakemeldinger på den jobben de gjør, men mange daglig ledere ønsker mer kompetanse på ulike tema knyttet til selve lederrollen, sier Marius Iversen, informasjonssjef i private Barnehagers Landsforbund.

- Evalueringer viser at studentene er meget godt fornøyd med utbyttet av å gjennomføre de ulike modulene i PBL Lederutdanning. Mange oppgir at de gjennom utdanningen får nyttige verktøy som de kan benytte i sin jobb som barnehageleder – og at de på den måten er bedre i stand til å lede barnehagen på en god måte. Utdanningen har også rukket å få et godt omdømme ute i sektoren, sier Iversen.

Sju av 10 lojale mot arbeidsgiver

Basert på undersøkelsen vil den økte kompetansen komme arbeidsgiverne til gode også. Ca sju av 10 som tar etterutdanning ved siden av jobb svarer at de fortsatt jobber for samme arbeidsgiver.

Fakta

  • Undersøkelsen ble gjennomført i april 2010 blant etter- og videreutdanningsstudentene som ble ferdig i løpet av 2009.
  • 623 etter- og videreutdanningsstudenter ble spurt. 264 besvarte undersøkelsen (42%)
Du kan også se alle nyheter her.