Aktiv Eiendomsmegling søker din kompetanse

20. oktober 2010

For sitt kontor lokalisert på Heimdal sentrum søker de nå etter back-officemedarbeider i 60% stilling.

Aktiv Eiendomsmegling er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling består i dag av 38 meglerkontorer lokalisert i storbyområdene Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand, med totalt ca 270 ansatte.

I Trondheim/Trøndelag har vi 3 meglerkontorer. Her har Aktiv et meget godt merkenavn og er velkjent for god kvalitet på meglertjenesten. Vi har et solid økonomisk fundament. For vårt kontor lokalisert på Heimdal sentrum søker vi nå etter back-officemedarbeider i 60% stilling.

Arbeidsoppgavene vil bli varierte og inneholder bl.a.:

- Bestilling av salgsrelevante opplysninger for våre meglere.
- Klargjøre salgsmappene og skrive kjøpekontrakter m.m. for våre meglere.
- Bistå med dagligdagse oppgaver som å svare telefon og gjøre forefallende kontorarbeid
- Hjelpe til med eiendomsoppgjør

Kvalifikasjoner:

- Minimum fullført 2. året på bachelorstudiet eiendomsmegling.
- Juridisk utdannelse.
- Annen formell utdannelse innen eiendomsmegling/oppgjør eller tilsvarende som gjør at en kommer innenfor kompetansekravet som trer ikraft 01.07.2011.


Kontakt daglig leder Steinar Skaanes ved Aktiv Eiendomsmegling avd. Heimdal for mer informasjon og søknad.
Mobil: 970 59 239 eller e-post:ssk@aktiveiendom.no

Du kan også se alle nyheter her.