Lederkompetanse er ferskvare

11. november 2010

BI Bergen opplever rekordhøy deltakelse på Master of Managementprogrammene og på Grunnutdanning i ledelse.

Stadig flere velger å ta etterutdanning ved Handelshøyskolen BI Bergen.  I høst tar 154 personer Master of Managementprogram ved BI Bergen. Rundt 90 personer tar kurs innenfor Grunnutdanning i ledelse.

- I et kompetansesamfunn er kunnskap ferskvare. Faglig påfyll blir stadig viktigere, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. Derfor er det gledelig at stadig flere tar etterutdanning ved Handelshøyskolen BI.

Handelshøyskolen BI Bergen tilbyr i høst Master of Managementprogrammene Ledelse; makt og mening, Human Resource Management, Samspill og ledelse, og Strategisk ledelse og de første samlingene er allerede gjennomført.
Et Master of Managementprogram er erfaringsbasert og formaliserer yrkeserfaring. Undervisningen er tilpasset personer som er i full jobb.

-Våre Masterprogram kan gi deg en god "karrierepuff" og en utmerket anledning til å etablere verdifulle nettverk med studenter fra både privat og offentlig sektor, sier Marianne Farsund, studieleder for etter- og videreutdanning ved Handelshøyskolen BI Bergen.

BI studentene mener økt kompetanse bidrar til en positiv holdning til egen karriere. 3 av 4 tror at videreutdanning vil påvirke lønns- eller karrieremuligheter etter endt studium, ifølge BIs årlige studentundersøkelse.

Gunnutdanning i ledelse er et nytt studie ved BI Bergen som ikke krever formelle krav for opptak. Gjennom studiet kan du få gode, praktiske  ledelsesverktøy innenfor ledelse. økonomi, markedsføring og logistikk.Opptak foregår nå for vårens programmer. (oppstart i februar).

Interessenter og tidligere studenter kan få en smakebit av neste studieårs programmer på BI Bergens månedlige Kunnskapsfrokoster. 8. desember er neste Kunnskapsfrokost.

Du kan også se alle nyheter her.