Styrekurs på 78° Nord

5. november 2010

3.-5. november arrangerte Handelshøyskolen BI styrekurs på Svalbard med 24 lærelystne svalbardianere på skolebenken. – Ut i fra befolkningsgrunnlaget er det utrolig flott at så mange har meldt seg på kurset, sier Ann Kristin Gjelsten i Innovasjon Norge Troms.


Steve D. Torgersen (Svalbard Explorer) og Trine Krystad (Sysselmannen på Svalbard)

Handelshøyskolen BI har i en lengre periode gjennomført bedriftsinterne styrekurs for Innovasjon Norge i Tromsø. At også bedrifter fra Svalbard viser stor interesse for styrearbeid er veldig flott, mener Ann Kristin Gjelsten. Hun forteller at deltakerne på kurset er en sammensatt gruppe fra både privat og offentlig sektor. Flere har bakgrunn fra samfunnsutvikling/bydrift, reiseliv, samt andre lokale Svalbard-foretak. Kurset går over 2 samlinger i Longyearbyen.

Erfaringsutveksling på tvers av bransjer

-Da jeg så deltakerlisten ble jeg oppriktig glad, forteller kursdeltaker Trine Krystad. Hun fremhever at variasjonene mht bakgrunn og bransje vil gi en tilleggsdimensjon utover forelesningene. – Det er mange erfarne og kompetente deltakere på kurset som kan bidra til å spre læring med erfaring fra ulike bransjer og styrerom. At så mange har meldt seg på synes hun er oppsiktsvekkende, men legger til at virketrangen på Svalbard er stor. – Mange er her en begrenset periode, og folk som jobber her har store ambisjoner om å utrette noe mens man er her. Som svalbardianer er man profesjonelt og privat ”på topp”, mener hun.

Fokus på verdiskaping

Trine Krystad er opprinnelig fra Hammerfest, men har bodd 16 år i Longyearbyen hvor hun nå jobber hos Sysselmannen på Svalbard. Trine har ansvar for daglig drift av Svalbards miljøvernfond, hvor Sysselmannen er sekretariat og Miljøverndepartementet har oppnevnt styret. Hun mener at kurset vil bidra til at hun kan videreutvikle jobben i Miljøvernfondet. - Det er bra kurset er tilpasset virksomheter både i privat og offentlig sektor, påpeker hun. Verdiskaping skjer i begge sektorene, men ofte på ulike måter. – Verdiskaping er ikke bare overskudd, men å utvikle tjenestene, skape debatt og innovasjon, avslutter hun. 

Profesjonalisering av styrearbeidet

Formalisering av styrekompetansen og profesjonalisering av styrearbeidet gikk igjen som svar på hvorfor deltakerne ønsket å studere på BI kurset. En av deltakerne som ønsket dette var Steve D. Torgersen, grunder i reiselivsforetaket Svalbard Explorer.

Steve D. Torgersen fra Berlevåg har bodd 20 år på Svalbard, og har bakgrunn fra restaurantbransjen. Som eier og styreleder i Svalbard Explorer så han behovet for å profesjonalisere styrearbeidet. Han tror også kurset vil gi bedre innsikt i hvordan han bør sette sammen et styre, og hvordan styret kan brukes som ressurs i fremtidig drift og utvikling av selskapet. Svalbard Explorer driver opplevelsesproduksjon, og har fokus på lokal kultur, kombinasjonen mat- og naturopplevelser og histore.

Steve mener også det er flott at så mange svalbardianere viser interesse for styrearbeid. – Dette er et klart signal om at vi på Svalbard ønsker å bidra, og har fokus på næringsutvikling, poengterer han.


Fakta:

Styrekompetanse 1 gjennomføres bedriftsinternt for Innovasjon Norge Troms. Det går over 2 samlinger på Svalbard. Kurset er studiepoenggivende og avsluttes med hjemmeeksamen i februar. Kjell og Elbjørg G. Standal er forelesere på kurset.

Du kan også se alle nyheter her.