Våre felles sparepenger

26. november 2010

Til tross for intensiv eksamenstid kunne rektor Tom Colbjørnsen ønske finansministeren og representanter fra strategirådet velkommen til et fullsatt auditorium på BI.

Anledningen var arrangementet "Rektor inviterer" der det nye strategirådet for Statens pensjonsfond utland overleverte sin rapport til finansminister Sigbjørn Johnsen. Både finansminister Sigbjørn Johnsen og lederen for rådet, Elroy Dimson, takket BI for vertskapet og oppmøtet.

Sigbjørn Johnsen la i sin innledning vekt på åpenhet om våre felles sparepenger.

– Det er viktig at det er åpenhet om forvaltningen av våre felles sparepenger, og at det er debatt om fondets langsiktige investeringsstrategi. Det nye strategirådets mandat ble utformet med dette som formål, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I Nasjonalbudsjettet 2011 skrev Finansdepartementet at det var opprettet et nytt strategiråd bestående av fire eksterne medlemmer. Rådet fikk i oppdrag å skrive en rapport om den langsiktige strategien for investeringene i SPU. Rapporten ble presentert 26. november 2010.

Seminaret er tilgjengelig på nett-TV

"Rektor inviterer" er en forelesningsrekke der rektor Tom Colbjørnsen inviterer toppledere i norsk politikk og næringsliv til å holde et aktuelt foredrag for studentene.

Du kan også se alle nyheter her.