Solid årsresultat for BI

30. mars 2011

Handelshøyskolen BI oppnådde i 2010 en total omsetning på 1.259 mkr mot 1.160 mkr året før. Dette utgjør en økning på ni prosent. Av fjorårets overskudd er det nå satt av 20 millioner i et fond for stipend til utenlandske studenter.

– Et slikt resultat gir oss en strategisk handlefrihet, og bidrar blant annet til at vi kan styrke den faglige staben. Det er blant annet nødvendig med dyktige internasjonale fagpersoner til de nye satsingene sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Fondet skal tiltrekke seg internasjonale MSc (Master of Science studenter) og PhD (Doktorgradsstudenter) gjennom blant annet stipend.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet. Siden BI er en stiftelse, og ikke har noen eiere, er det ikke noe overskudd som tas ut. Alt brukes til å styrke læringsmiljøet, sier Colbjørnsen.

Studenter

BI hadde i 2010 totalt 19 998 studenter, mot 19 931 studenter i 2009. 52 prosent var deltidsstudenter. 50,7 prosent av studentene er kvinner. I 2010 ble det avlagt 812 587 studiepoeng, mot 793 409 studiepoeng i 2009, noe som tilsvarer 13 543 studenter i full studieprogresjon. Det ble avlagt 131 047 eksamener i 2010.

Handelshøyskolen BI 2010 2009
Omsetning 1 259 mkr 1 160 mkr
Driftsresultat 179 mkr 87 mkr
Resultat etter skatt 105 mkr 34 mkr
Du kan også se alle nyheter her.