Høyere krav til studentene

26. april 2011

Andelen studenter som dropper ut av studiene har gått ned hvert år siden Handelshøyskolen BI innførte progresjonskrav på bachelorstudiene i 2007. I 2010 var andelen studenter som ikke fikk gå videre fra første til andre studieår redusert til 9 prosent, mot 14 prosent i 2007.

– Vi legger stadig større vekt på tett oppfølging og krav til studieprogresjon. Dette gir resultater ved at færre studenter faller fra og flere fullfører til normert tid, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

I forbindelse med bachelorreformen ble det høsten 2009 innført arbeidskrav i flere 1.årskurs. Det går blant annet ut på at flere innleveringsoppgaver eller tester må være levert og godkjent underveis i kursene for å kunne ta avsluttende eksamen.Studentene har gitt tilbakemelding om at de ønsker mer av dette, og høsten 2010 ble det også innført arbeidskrav i 2.årskurs. Studentene må oppfylle progresjonskravet på 30 studiepoeng for å få gå videre fra 1. til 2. studieår. På de to-årige masterstudiene og MBA-programmene er frafall nærmest ikke-eksisterende.

Du kan også se alle nyheter her.