Etterutdanning bra for karrieren

22. juni 2011

Over halvparten av de som tar etter- og videreutdanning ved Handelshøyskolen BI får en stilling på høyere nivå etter endt utdanning. 65 prosent har også fått høyere årsinntekt viser arbeidsmarkedsundersøkelsen for avgangskullet 2010.

- Tallene bekrefter at BI leverer relevant utdanning av høy kvalitet som er etterspurt i arbeidsmarkedet, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Tom Colbjørnsen. I et kompetansesamfunn er kunnskap ferskvare og livslang læring blir stadig viktigere.

Endringene i årslønn er størst for de som tok en Master of Management-grad ved Handelshøyskolen BI. Nærmere 70 prosent gikk opp i lønn etter endt utdannelse.

Positivt for bedriftene

Hovedfunnene i arbeidsmarkedsundersøkelsen 2010 er positive både for studentene og bedriftene:

• Over 60 prosent av de som tar etter- og videreutdanning ved Handelshøyskolen BI har samme arbeidsgiver som før/når de startet.
• 7 av 10 sier de er veldig fornøyd/fornøyd med jobben de har i dag.
• 65 prosent sier BI-studiene har ført til stor/meget stor tilfredshet med jobb
• 90 prosent sier karrieremulighetene er styrket.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2011 og svarprosenten var 45 prosent.

De som deltok har tatt EMBA-, MBA-, Master of Management-,Bachelor of Management- og Årsenhet-studier ved Handelshøyskolen BI

Du kan også se alle nyheter her.