Nye krav til Master of Science

5. september 2011

Handelshøyskolen BI vil fra høsten 2012 kreve karakteren B/3,50 for å komme inn på samtlige Master of Science programmer.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, ønsker med dette å gi et entydig signal til studenter og næringsliv om hva et Masterstudium ved BI innebærer.

- Like opptakskrav på de ulike masterstudiene vil tydeliggjøre for næringslivet hva de kan vente seg av våre masterstudenter, sier Tom Colbjørnsen.

I dag er det slik at man trenger en C for å komme inn på noen av studiene, mens andre igjen krever en B. Dette kan gi arbeidsgivere inntrykk av at noen studier er mer krevende enn andre.

Tidligere har Handelshøyskolen BI innført progresjonskrav på bachelorstudiene. I 2010 var andelen studenter som ikke fikk gå videre fra første til andre studieår redusert til 9 prosent, mot 14 prosent i 2007.

Les mer om opptakskravene her.

Du kan også se alle nyheter her.