Opptakskrav Master of Science

6. september 2011

Her finner du mer informasjon om opptakskravene på Master of Science ved Handelshøyskolen BI.

  • Det innføres fra høsten 2012 krav til B/3,50 i gjennomsnittskarakter for å komme inn på alle Master of Science programmer på BI.
  • B regnes på BI i ECTS skala, hvor A=5, B=4, C=3 osv. En B tilsvarer et tallgjennomstnitt på 3,50 i ECTS skala.
  • Spesifisering av MSc opptakskrav per program, enkeltfagkrav og totale opptakskrav, skal vedtas i løpet av september for opptaket høsten 2012.
  • Søkere fra land med andre karakterskalaer enn ECTS omregnes til ECTS skala. Alle slike søkere må legge ved "diploma supplement"/vedlegg som forklarer bruk av karakterskalaen.
  • De nye opptakskravene gjelder søkere til master som har en 3-årig bachelorgrad fra BI eller annet norsk studiested eller som har en tilsvarende grad fra utlandet.
  • Alle nye søkere, uavhengig av året de fullførte bachelorgraden, må oppfylle opptakskravet i 2012 for å få studieplass på Master of Science programmene på BI.
  • De nye opptakskravene gjelder ikke studenter som har en studiekontrakt på 5-årig siviløkonom program. Disse har egne progresjonsregler for å fortsette på masterdelen av studiet.
  • De nye opptakskravene gjelder ikke de erfaringsbaserte executive masterstudiene (Master of Management/ Executive MBA).
Du kan også se alle nyheter her.