Forretningsforståelse og forretningsutvikling i Orkdal!

13. desember 2011

Orkladal Bedriftsutvikling AS arrangerer i samarbeid med BI dette kompetansehevingsprogrammet med oppstart 25.januar 2012. Dette er et spesialkurs for deg som vil utvikle deg selv og din virksomhet. Programmet er spesialutviklet for lokalt næringsliv

På initiativ fra en prosjektgruppe med offentlig og private deltagere, ble det gjennomført en rekke samtaler med daglig ledere fra små og mellomstore bedrifter. Tilbakemeldingen på kompetansebehovet
var tydelig og sammenfallende. Behovet er praktiske kurs med fokus på bruk av styrings- og ledelsesverktøy, endringskompetanse og
hvordan få med seg medarbeidere i en endringsprosess.
Man ønsker mer kunnskaper om hvordan markedsføringskompetanse kan trekkes inn i organisasjonene, helst koplet opp mot organisasjonsutvikling, samt fokus på det å skape gode relasjoner. Ikke minst på hvordan dette skal skape grunnlag for langsiktig lønnsomhet og vekst.

Handelshøyskolen BI har på dette grunnlag utviklet et praktisk rettet kurs for små og mellomstore bedrifter som tar hensyn til disse behovene. Kurset har fått navnet Forretningsforståelse og Forretningsutvikling. Kurset vektlegger de utfordringer daglig
ledere og mellom-ledere i lokale SMB-bedrifter har. Fra det å bli ”spist opp” av de daglige utfordringer i bedriften, til det å løfte blikket for å se framover og utvikle bedriften videre. For de som er ny-startet, å takle overgangen fra det å være etablerer/gründer til det å bli leder for en virksomhet i vekst og utvikling.

I dette kurset henter vi eksempler og case fra din egen virksomhet, og du jobber med egne problemstillinger som skal føre til utvikling i egen bedrift. Du får møte forelesere som kan teorien, og som
kjenner små og mellomstore bedrifters daglige utfordringer.

 

Du kan også se alle nyheter her.