Solide søkertall til BI

23. april 2012

Handelshøyskolen BI opplever rekordhøye søkertall til Siviløkonomstudiet på Master of Science. Etter flere år med rekordtall øker søkermassen til studiet med 29,2 prosent.

- I følge Statistisk sentralbyrå vil etterspørselen etter økonomisk kompetansen øke kraftig i årene fremover. Studenter som søker seg til økonomiske og administrative fag gjør et klokt valg, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Tom Colbjørnsen.

Master-gradueringen høsten 2011.Handelshøyskolen BI opplever i år sitt nest beste søkertall noensinne totalt sett.

– Det er gledelig at vi etter flere år med rekordvekst fortsatt har solide søkertall til BI, avslutter Colbjørnsen.

Det faget som opplever størst vekst på bachelornivå ved BI er Eiendomsmeglerstudiet. Faget med flest søkere totalt er Økonomi og Administrasjon.

Fakta om BI:

  • Handelshøyskolen BI tilbyr 15 bachelorstudier, siviløkonomstudiet og 7 masterstudier på heltid.
  • BI har rullerende opptak helt frem til studiestart i august.
  • I 2011 hadde Handelshøyskolen BI 20 049 studenter
  • BI har seks ulike campuser i Norge
Du kan også se alle nyheter her.