Flere velger kjernefagene

3. oktober 2012

Flere søker seg til Executivestudier innenfor kjernefagene økonomi og administrasjon. Det viser opptakstallene for etter- og videreutdanning ved Handelshøyskolen BI.

I høst tar nærmere 1000 personer etter- og videreutdanning på Masternivå i Oslo. Populære fag er Strategisk Ledelse, Prosjektledelse, Consulting, og Human Resource Management.

Programmet med flest studenter er Samspill og ledelse med nærmere 100 deltagere.

Master of Management er en av flere deltidsstudier ved Handelshøyskolen BI. Det er en fleksibel studiemodell for personer i jobb. Man kan bygge opp graden i eget tempo og velge fra en bred portefølje av Master of Management programmer.

Arbeidsgiver betaler

Flesteparten av de som tar etter- og videreutdanning ved BI får studiene betalt av arbeidsgiver. Kun 20 prosent av Master of Managmentstudentene betaler selv, mens 60 prosent får betalt hele studiet av arbeidsgiver.

Etterutdanning lønner seg

For etterutdanning av ansatte er en vinn-vinn situasjon for både bedriften og den ansatte.

Tre av fire som tok etterutdanning ved BI i 2011 sier de er tilfreds eller svært tilfreds i sin nåværende stilling. Hele sju av ti oppga at etterutdanningen bidro til å øke jobbtilfredsheten, viser søkerundersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at etterutdanning gir karrieregevinst og bedre lønnsvilkår. 90 prosent av de som tok etterutdanning ved BI i 2011 sier utdanningen har påvirket karrieremuligheten deres. 47 prosent har tatt et steg opp på arbeidsplassen, mens 15 prosent har byttet arbeidsområde.

Du kan også se alle nyheter her.