Statsbudsjettet 2013

8. oktober 2012

I forslaget til statsbudsjett for 2013 mottar Handelshøyskolen BI 245,4 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 17,7 millioner kroner fra 2012.

De økte bevilgningene kommer forutsigbart som en konsekvens av høy aktivitet i foregående år. BI-studentene har avlagt flere studiepoeng og BIs forskere har publisert mye i vitenskapelige publikasjoner.

- Vi gir svært mange studenter mulighet til å ta en utdanning som samfunnet etterspør, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Studiefinansiering

Heller ikke i år har regjeringen funnet rom for å imøtekomme studentenes krav om at en del av tilleggslånet til skolepenger gjøres om til stipend ved fullført utdannelse.

- Jeg støtter studentenes krav helhjertet. Det er på høy tid at regjeringen bedrer studentenes rammevilkår. Våre 20.000 studenter følger partienes prioriteringer med argusøyne, fortsetter Colbjørnsen.

Forskningsbudsjettet
- Norge er på sisteplass i Norden når det gjelder midler til forskning per innbygger og de norske utdannings- og forskningsinstitusjonene  strever med å hevde seg på internasjonale rangeringer. Dette bør politikerne ta innover seg, sier Colbjørnsen.

- Til tross for en liten vekst i forskningsbevilgningen, bør den forestående Forskningsmeldingen ha som ambisjon at Norge skal ta en langt sterkere posisjon internasjonalt.

Rekruttering
Siden 2010 har det ikke kommet nye stipendiatstillinger til universitet og høyskolene.

- Dette svekker norske kunnskapsmiljøer og norsk næringsliv på sikt, sier Colbjørnsen. 

Gaveforsterkningsordningen
Regjeringen har ikke kompensert for fjerning av gaveforsterkningsordningen. Gaveforsterkningsordningen utgjorde 60 millioner kroner i 2011-budsjettet.

- Jeg er skuffet over at regjeringen ikke har gjort om fjorårets uheldige vedtak om å fjerne gaveforsterkningsordningen. Dette begrenser insentivene til forskningssamarbeid mellom akademia og næringslivet, avslutter Colbjørnsen.


Fakta:

  • Økt uttelling på utdanningsinsentiver: 3,349 mill kr
  • Endring uttelling omfordelt forskningsincentiver (innen fast ramme): 974 000 kr
  • Kompensasjon pris- og lønnsjusteringer: 7,515 mill kr
  • Konsekvensjustering nye studieplasser: 5,867 mill kr. Som følge av opprettelse av studieplasser i 2011.

 

Du kan også se alle nyheter her.