Run the world, girls!

5. april 2013

Norge er et av verdens mest likestilte samfunn, men hva betyr egentlig det i 2013, 100 år etter at kvinner fikk stemmerett? Stemmer det at vi opphever kjønnsforskjellene under utdanning, men at helt andre tyngdelover gjelder ute i arbeidslivet?

Torsdag 4. april inviterte Handelshøyskolen BI til konferansen "Stemmer det?" ledet av Tor Haugnes, høyskolelektor ved institutt for innovasjon og økonomisk organisering. Gjennom foredrag og debatt søkte deltakerne å finne svar på en rekke aktuelle hypoteser og spørsmål.

Vil mer
Den danske økonomen Benja Stig Fagerland pekte på at kvinner vil det samme som menn, bare mer. Hun snakket om "sheeconomy" og oppfordret alle kvinner til å utfordre og regjere.

- Kvinner lærer mer, tjener mer, og den globale økonomiske makten ligger i kvinners hender, fortalte Fagerland.

Mette Hanekamhaug, stortingsrepresentant på Stemmer det, konferansen
Bilde: Mette Hanekamhaug var klar og tydelig i sin fremstilling.

- Vi diskuterer dette som om vi fortsatt kjemper om at kvinner skal få stemmerett. Det er på tide at vi legger fortiden til side og konsentrerer oss om fremtiden, sa stortingsrepresentant og tidligere BI-student Mette Hanekamhaug i sitt innlegg.

Nye behov
Anne Turid Wikdahl fra Spekter rettet oppmerksomheten mot hvilke utfordringer velferdsstaten vil stå overfor i fremtiden.

 - I 2060 vi det stå 1,7 arbeidstakere bak 1 pensjonist. I dag jobber en nordmann gjennomsnittlig 30 timer i uken. Norske kvinner føder i gjennomsnitt 1,88 barn, de vil helst jobbe deltid og fortsette å drømme rosa, mens mannen skal forsørge dem. Skal de jobbe mer, stiller de krav til tilpasset arbeidstid og mer makt, mente Wikdahl.

Generasjonene møtes
Debattpanelets eldste deltager og professor på BI, Berit von der Lippe stilte spørsmålet; født hvordan og blitt til hva? Hun leverte en gjennomgang av en rekke retoriske spørsmål som har blitt stilt om kvinners rettigheter. Journalisten Elisabeth Norheim viste eksempler på hva en hver kvinnes verktøykasse bør inneholde dersom de ønsker å nå toppen i arbeidsmarkedet.

Berit von der Lippe og Elisabeth Norheim i paneldebatt på Stemmer det, konferansen.
Bilde: God tone mellom to generasjoner; Berit von der Lippe og Elisabeth Norheim.

- Arbeidslivet er som en evig reise til Mexico og Paradise Hotell, en skal ut. Din jobb er å sørge for at det ikke blir deg, var Norheim sitt budskap til kvinnene i salen.

Du kan også se alle nyheter her.