BI utdanner Statoils fremtidige prosjektledere

27. august 2013

Handelshøyskolen BI inngår i samarbeid med NTNU en avtale med Statoil om å utvikle utdanningsprogrammer innenfor faget prosjektledelse. Rammeavtalen har en varighet på seks år, med opsjon for ytterligere fire år.

Faksimile fra Finansavisen 27. august. På bildet: Lise Hammergren, divisjonsdirektør ved BI Executive, sammen med Statoils Vidar Martin Birkeland, direktør for prosjektutvikling i TPD (Technology, Projects and Drilling).

Statoil ser det som svært viktig med et godt og nært samarbeid med kompetente fagmiljø for å sikre god kvalitet på egne prosjektledere og deltakere i Statoil. Deres målgruppe er ansatte som er eller vil bli involvert i ulike prosjektoppgaver og beslutningsprosesser som f.eks. ulike forretningsutviklingsprosjekter eller ledere og ansatte som er involvert i investerings- eller modifikasjonsprosjekter.

Den nye avtalen dekker kompetansebygging relatert til de globale utfordringene med energiprosjekter helt fra letefase, via feltutvikling til produksjon innen områdene:

  • Prosjektledelse som fag
  • Globale prosjektstrategier
  • Organisering av energiprosjekter
  • Internasjonal prosjektledelse
  • Arbeid i tverrfaglige og tverrkulturelle team

Avtalen innebærer et samarbeid hvor Statoil vil nyte godt av BI/NTNUs kompetanse innen prosjektledelse. Samtidig vil Statoil bidra med praktisk erfaring innen prosjektledelse til utdanningene ved de to studieinstitusjonene. 

- Vi har en stor og diversifisert prosjektportefølje, både på norsk sokkel og internasjonalt, som skal gjennomføres framover. Prosjektledelse er en fagkompetanse som er avgjørende for vår gjennomføringsevne. Vårt mål er å styrke prosjektutviklingen og effektiviteten på tvers av alle enhetene i selskapet, sier Vidar Martin Birkeland, direktør for prosjektutvikling i TPD (Technology, Projects and Drilling).

BI og NTNU har sterke fagmiljøer innenfor faget prosjektledelse, og samarbeider med ledende universitetsmiljøer i land der Statoil forventer vekst, som Canada og USA. Utvikling av riktig og tilstrekkelig kompetanse er en viktig suksessfaktor for Statoils videreutvikling.

Fakta
- En av de største bedriftavtalene i Handelshøyskolens BIs historie.
- Avtalen har en lengde på seks år, med opsjon på fire nye år.

Du kan også se alle nyheter her.