BI har rundet 100 doktorgrader

19. desember 2013

100 kandidater har tatt doktorgraden sin ved Handelshøyskolen BI. – En milepæl og et tegn på modenhet, sier Gabriel R. G. Benito, dekan for doktorgradsprogrammet ved BI til Finansavisen.

Torsdag 5. desember 2013 disputerte Bjørn T. Bakken for doktorgraden ved Handelshøyskolen BI med en avhandling om bruk av intuisjon og analyse i beslutninger. Han ble med det nummer 100 i rekken av kandidater som har tatt sin doktorgrad ved BI etter at BI i 1998 startet doktorgradsutdanning i egen regi.

– Et antall på 100 doktorgrader kombinert med en varighet på 15 år med doktorgradsutdanning i egen regi, er tegn på modenhet. Det må læring til for å utvikle et doktorgradsprogram som holder god internasjonal kvalitet, sier Gabriel R. G. Benito, som er dekan (faglig ansvarlig) for doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen BI. 

Ønsker 15 i året 

Faksimile fra Finansavisen 19. desember 2013

Faksimile fra Finansavisen 19. desember 2013

– Vi har en klar målsetning om 12 til 15 disputaser hvert år fremover. Så vi regner med at vi vil passere de neste 100 doktorgradene dobbelt så raskt som de første 100, sier han. 

Han tror likevel ikke på en stor økning utover dette.

– Spørsmålet blir hvor mange doktorer vi kan utdanne frem til en god kvalitet, og det tror jeg ligger rundt 15. Utfordringen er å få en bedre gjennomstrømning av kandidater, fordi løpene ofte blir lengre enn de normerte fire årene, sier Benito.

Les også sak på BI Business Review om denne milepælen. 

 

 

 

Du kan også se alle nyheter her.