Handelshøyskolen BI er samarbeidspartner med by:Larm

16. januar 2014

Handelshøyskolen BI har inngått en samarbeidsavtale med bransje- og musikkfestivalen by:Larm.

- Vi ønsket å gå inn i en ny og overraskende arena for BI for å fokusere på at vi gir Tyngden du trenger til å jobbe med det du vil. Vi ser at vi rekrutterer studenter inn i et mangfold av bransjer, også i musikk- og kulturbransjene, sier markedssjef Arne Wellberg.

Avtalen gir oss gode profileringsmuligheter. Vi mener at avtalen vil være "vinn-vinn" for begge parter. Kompetanseutbytting vil stå sentralt, og BI kan aktivisere og engasjere studenter og faglig stab.

Om by:Larm

by:Larm er både en musikkfestival og et stort internasjonalt bransjetreff for hele musikkbransjen. Med over 12 scener i Oslo vil det i løpet av festivalen avholdes 350 konserter. I tillegg har by:Larm en spennende satsning på teknologi og entreprenørskap. by:Larm avholdes fra 26. februar - 01. mars i Oslo. Les mer på www.bylarm.no

Vil du vite mer?

Markedsavdelingen ved Handelshøyskolen BI er initiativtaker og eier av avtalen.

  • Arne Wellberg, markedssjef Handelshøyskolen BI: arne.wellberg@bi.no, telefon 46 41 01 24
  • Peter Eikeland, sponsoransvarlig by:Larm: peter@bylarm.no, telefon 47 41 34 46

Handelshøyskolen BI samarbeider med by:Larm

Du kan også se alle nyheter her.