Nytt år - nye muligheter!

7. januar 2014

Kunne du tenke deg å ta relevant utdanning ved siden av jobb? Øke dine karrieremuligheter? BI Trondheim Executive har flere spennedene kurs og programmer dette vårsemesteret.

Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse, som ble gjennomført blant etterutdanningsstudenter som hadde avsluttet en grad/tittel på bachelor eller masternivå, viser at utdanningen har gitt store karrieregevinster.

Etterutdanning gir blant annet  økt jobbtilfredshet. Det viser en undersøkelse utført av Handelshøyskolen BI. Nesten 70 prosent av de som avsluttet en bachelor- eller mastergrad på deltid i 2011, sier at utdanningen har medført at de er mer tilfreds med jobben. 72 prosent sier at utdanningen er relevant for jobben. 9 av 10 sier at karrieremulighetene er styrket som følge av videreutdanningen.Over 60 prosent av de som gjennomførte en grad på deltid i 2011 sier de har fått økning i lønnen, og over 80 prosent av disse sier lønnstillegget er en følge av studiene på BI.

Vårens kurs og programmer:
Styrekompetanse - oppstart 13.februar
Arbeidsrett - oppstart 25.februar
Personalledelse - oppstart 27.februar
Grunnleggende bedriftsøkonomi - oppstart 23.januar
Coaching, mentoring og positiv psykologi - oppstart 20.februar

Grunnutdanning i ledelse - oppstart 23.januar
Det er fortsatt mulig å melde seg på. Vi tar inn nye deltakere så fremst det er ledige plasser.

Om du har spørsmål eller ønsker veiledning ta gjerne kontakt med oss!

Tel: 98251752

Mail: trondheimvidere@bi.no

Du kan også se alle nyheter her.