Prosjekt Norge på BI

28. januar 2014

Mandag 27. januar hadde Prosjekt Norge sin første partnersamling på Handelshøyskolen BI i Oslo. Målsetningen for senteret er å markere norsk prosjektkompetanse på et høyt internasjonalt nivå.

– Dagen i dag har vært preget av et stort engasjement, med deltagelse fra nær sagt alle partnerne. Senteret har store ambisjoner, noe som også vitner om at bedrift-Norge og det akademiske Norge samler seg for å få til en kraftsatsning innenfor prosjektbasert virksomhet, forteller Harald Lundqvist, styreformann i Prosjekt Norge.

Prosjekt Norge, eller Norsk senter for prosjektrettet virksomhet, ble opprettet ved inngangen av 2014, og har som formål å utvikle og spre ny kunnskap innenfor prosjektrettet aktivitet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsdeling mellom næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner. Senteret er et resultat av et samarbeid mellom NTNU, BI og SINTEF og ulike medlemsbedrifter. Mandag 27. januar var partnerne i organisasjonen samlet på Handelshøyskolen BI i Oslo for den første offisielle partnersamlingen.

– Svært mye verdiskaping skjer i prosjekter. Dette gjenspeiles både i prosjektstudienes popularitet på BI, og ikke minst den store interessen for forskning på prosjekter og prosjektbaserte virksomheter, både i faggruppen for prosjektledelse og i andre grupperinger ved BI. I Prosjekt Norge står akademia og næringsliv sammen for å forme forskning og utdanning innenfor dette fagfeltet, og for at morgendagens prosjektgjennomføring skal bli enda bedre. Dette er en utrolig spennende arena, forteller Anne Live Vaagaasar, førsteamanuensis ved avdeling for lederskap og organisasjonsadferd ved Handelshøyskolen BI.

 

Du kan også se alle nyheter her.