BI-professor inn i svenskenes finanspolitiske råd

21. mars 2014

Den norske økonomiprofessoren Hilde Bjørnland blir medlem av svenskenes finanspolitiske råd, skriver Dagens Næringsliv fredag 21. mars.

Den svenske regjeringens «Finanspolitiska rådet» består av seks økonomer som årlig gjør en uavhengig vurdering av statsbudsjettene. Til sommeren går professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI inn som medlem. - Jeg synes rådets mandat og sammensetning er interessant, og jeg har gjennom eget arbeid en del å bidra med, men sikkert mye jeg også kan lære. Det kan gi en verdifull innsikt i hvordan finanspolitikken utøves og påvirker økonomien. Det gir meg anledning til å samarbeide med noen veldig dyktige svenske økonomer, og det muliggjør å lære hvordan ting fungerer i vårt gode naboland, sier Bjørnland til Dagens Næringsliv

Faksimile fra Dagens Næringsliv 21. mars

Rådets oppgave er å vurdere om finanspolitikken er i tråd med grunnleggende mål om langsiktig bærekraft, budsjettunderskudd, utgiftstak og konjunkturutvikling i Sverige. Hvert år legger rådet frem en rapport for regjeringen. I tillegg arrangerer det årlige konferanser og bidrar til diskusjon om finanspolitikken. Når Bjørnland til sommeren går inn i rådet trer samtidig professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo ut. Hun mener det er smart å ha nordmenn med i utvalget.

- Jeg tror det er et poeng å ha fagpersoner som kan være en uavhengig røst inn i sånne utvalg. Norge er et lite land og Sverige er også tildels et lite land. Vi snakker samme språk og kan tilby kompetanse på tvers, men kan samtidig se med litt andre briller. Vi har med oss egen erfaring, men fra et annet land. Den uavhengigheten tror jeg er nyttig.

Du kan også se alle nyheter her.