Reiser til Kina for å lære mer

28. mars 2014

Norsk finans- og meglerelite reiser til Kina for å snakke med eksperter og se den kinesiske økonomien på nært hold. Handelshøyskolen BI’s MBA-program ved Fudan-universitetet i Shanghai var et av stoppestedene.

- Det er enormt viktig for norsk finans- og meglerindrusti å komme til Kina for å se og lukte på den økonomien hele verden følger med på i spenning, sier Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i Swedbank på besøk i Kina.

Les også hva E24 skriver om Kina-besøket.

Lokal informasjon

Besøket på BIs samarbeidene universitet i Shanghai, Fudan University, ga Harald Magnus Andreassen ny innsikt og perspektiver.-Det er interessant å høre på når kinesiske professorer snakker om økonomisk og demografisk utvikling i Kina. Man lærer mye nytt og får noen nye perspekiver og nyanser. Når dette skjer i regi av et norsk-kinesisk studieprogram, gir det en troverdighet og innsikt som er svært veridifull. Denne oversikten, følelsen og informasjon kan man bare få i Kina, sier Harald Magnus Andreassen.

Tidlig ute

Han sier det er svært viktig at utdanningsinstitusjoner som BI kom til Kina tidlig.

Samarbeidet mellom BI og Fudan startet i 1996.

- De har bygget opp et nettverk og en erfaring norsk næringsliv trenger. De så veldig tidlig at det det var et enormt forretningspotensiale i Kina, sier han.

Tror på fortsatt vekstIllustrasjonsfoto internasjonale studenter

Selv om Harald Magnus Andreassen synes han ser færre heiskraner i Shanghai enn for noen år tilbake, tror han på fortsatt vekst i Kina de neste 20 årene.

- Jeg ser ingen signaler å at det skal komme et krakk i markedet her, bortestt fra hvis det skulle inntreffe enorme uforutsette hendelser som f.eks en naturkatastrofe.

Spesielt viktig for Norge

Andreassen mener likevel Norge må ha et skjerpet syn på Kina fremover.

- Norge er ett av de landene som har tjent mest på Kinas økonomiske vekst de siste 10--15 årene fordi vi har levert råvarer de har etterspurt. Kina har overrasket hele tiden og vokst seg sterkere enn mange mente var mulig. I fremtiden vil de kanskje slutte å overraske positivt og mulig endre kurs. For noen insustrier i Norge kan det gi store utslag, sier han.

Må gjøre egne vurderinger

Lars Tronsgaard, viseadministrerende direktør i Folketrygdfondet Innland, tror førtshåndskunnskap fra folk som sitter i Kina er til stor hjelp.

- Alt blir jo ikke klart bare man er i Kina og hører på foredrag. Men det gir meget nyttige innspill til vurderinger vi selv må gjøre. For oss som sitter utenfor, kan situasjonen i Kina virke ganske uoversiktlig.

Du kan også se alle nyheter her.