Coaching

12. september 2014

Høsten 2014 setter BI Trondheim nok en gang opp det populære kurset Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens. Kurset starter 22.september og vi har rullerende opptak frem dagen før.

Mange forbinder ordet ”coach” med idrett. En idrettsutøver vet at det er lettere å nå sine mål med en trener. En coach i næringslivet er en tilsvarende sparringspartner som hele tiden både støtter, oppmuntrer og utfordrer deg til å finne ut av problemstillinger, trygge deg i valgsituasjoner og utvikle ditt potensial – både i din jobbrolle og personlig.

Illustrasjonsbilde dame Coaching handler altså om å utfordre og støtte mennesker og team i å utvikle tanker, følelser og atferd for å realisere personlige og organisatoriske mål. Coaching er anvendbart i mange sammenhenger og bidrar til mer effektiv kommunikasjon og raskere måloppnåelse. Det er ikke uten grunn at interessen har vokst kraftig de senere år.

Coaching bygger på en filosofi om at den som blir coachet er eksperten i eget liv, og har de ressurser som skal til for å finne de beste løsninger for en selv. Rollen som coach handler om å være god til å lytte og til å stille åpne spørsmål som får den andre til å reflektere over sin egen situasjon slik at en blir bevisstgjort og får større klarhet omkring valgmuligheter og løsningsalternativer. Coach sin rolle er også å utfordre hindringer, gi støtte og fokus, og sørge for å skape resultat med fokus på handling og læring av erfaringer. Med andre ord «Hjelp til selvhjelp» i praksis

Coaching bygger på positiv psykologi og kognitiv atferdsterapi, der fokuset er å se etter muligheter og løsninger i nåtid og fremtid fremfor å se på fortid og årsaksforklaring. Effekten er en mer energigivende og motiverende prosess.

Mange ledere og andre ressurspersoner har oppdaget nytten av å bruke coachingmetodikken i sin jobb. Du kan altså trene opp en coachende væremåte gjennom å utvikle lytte,- og kommunikasjonsferdighetene. Dette bidrar til å øke kvaliteten i din kommunikasjon, og kan ha effekt på mange områder, så vel på jobb som overfor barn og/eller ektefelle på hjemmearenen. Den er like relevant i èn til en samtaler, i møter eller i den uformelle dialogen.

Dette kurset henvender seg ril alle som ønsker å bidra til å utvikle andre mennesker og seg selv. Det er spesielt relevant for ledere, HR personale som ønsker å bedre effektiviteten i egen avdeling eller organisasjon. Men også andre vil ha nytte av kurset.

Kurset gir deg en grunnleggende og god innsikt i hva coaching er, og viktige forutsetninger for å kunne lykkes med metodikken, eks holdninger, verdier, selvinnsikt, EQ og etikk. Vi legger i tillegg vekt på å trene opp praktiske samtaleferdigheter som bl.a aktiv lytting, oppmerksomhet, åpne spørsmål, bruk av intuisjon, fokus, skifte av perspektiv, utfordring og ansvarliggjøring.

Du kan også se alle nyheter her.