Doktorgrad i samarbeid

5. november 2014

Senior manager i Accenture Strategy Vegard Kolbjørnsrud, disputerte nylig for PhD-graden i Strategic Management ved BI.

Vegard Kolbjørnsrud er med dette en av de to første Nærings-PhD kandidatene som disputerer ved Handelshøyskolen BI. Doktorgraden finansieres av Norsk forskningsråd og Accenture Strategy. 

Nærings-PhD er en ordinær doktorgradsutdannelse som gjennomføres mens kandidaten er ansatt i en bedrift. Bedrifter som inngår avtale om Nærings-PhD får et årlig økonomisktilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer 50 prosent av stipendiatsatsen i tre år. Resterende beløp finansieres av bedriften.

Disputas Vegard Kolbjørnsrud

Forsket på samarbeid i nettverk

Kolbjørnsrud disputerte 28. oktober 2014 for sin doktorgrad ved Handelshøyskolen BI med avhandlingen “On governance in collaborative communities”. Kolbjørnsrud har gjennomført sitt doktorgradsarbeid som nærings-PhD innenfor PhD-spesialiseringen “Strategic Management”.

Doktorgradsavhandlingen tar for seg samhandlingsnettverk som en helt ny organisasjonstype. Spørsmål som “Kan komplekse problemer løses i nettverk der medlemmer selv bestemmer hvordan de deltar?” og “Hvordan er det mulig å styre uten sjefer og kommandolinjer?” har vært sentrale for forskningen.

– Styringsutfordringene løses primært gjennom et sett med felles spilleregler som medlemmene følger opp overfor hverandre. Dersom spillereglene er hensiktsmessige, er dette en styrke og en kilde til positiv forutsigbarhet, sier BI-forskeren.

Bidrar til ny lærdom

Kolbjørnsrud mener personlig at nettverksorganisasjonene bidrar til mye lærdom, også for mer tradisjonelle virksomheter. Han tror også vi kommer til å se stadig flere organisasjoner av denne typen i fremtiden.

– Nye måter å organisere forskning og forretningsutvikling på utfordrer grensene for hvordan man arbeider i en organisasjon. Både innen forsking, forretning og i samfunnet for øvrig må man løse stadig mer komplekse problemer. Da trenger man bidrag og samarbeid på tvers av faglige, organisatoriske og kulturelle skillelinjer, samt fleksible organisasjonsformer som kan støtte dette, sier Kolbjørnsrud.

Vinn, vinn, vinn

Ordningen med Nærings-PhD styrker samspillet mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner, bidrar til mer forskning i næringslivet og utdanner forskere med kunnskap som er relevant for bedriften de er ansatt i. Bedriften får ny kompetanse og bedre kontakter innenfor akademia, gradsgivende forskningsinstitusjon får ny næringslivsrelevant kunnskap og bedriftskontakt, og kandidaten selv får både doktorgrad og forskningsrelatert arbeidserfaring.

Du kan også se alle nyheter her.