Den høytidelige overrekkelsen av diplom til årets doktorrander

20. november 2014

Terje Berg avla 21. mars i år doktorgraden ved NTNU på en avhandling om teori og praksis innen økonomistyringen.

Fredag 14. november foregikk den høytidelige overrekkelsen av diplom til årets doktorrander. Terje er nå den andre med doktorgrad ved BI Trondheim. Han vil fremover dele tiden sin mellom forskning og undervisning, Forskningen vil blant annet rette seg mot hvordan studenter lærer. Dette er et naturlig bidrag til utviklingen av BI Trondheim, hvor man har en lang pedagogisk tradisjon, som nå også blir satt inn i en forskningsmessig sammenheng. Terje underviser på bachelorutdanningen, masterkurs, samt bedriftsinterne programmer for næringslivet.

Diplomutdeling NTNU

Du kan også se alle nyheter her.