Mr. Business and Administration

27. februar 2015

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, mener arbeidsgiverne og utdanningsinstitusjonene må gjøre seg lekre for utlendinger. Det skriver Kapital.

– Det er absurd, jeg satt i TV-studioet til Financial Times i London, og ble spurt hvordan det var å drive en business school i en utkant i verden. Samme dag var NHO på forsiden av Dagens Næringsliv og klaget over at de var lei av å utdanne unyttige, utenlandske studenter i Norge, forteller Henjesand til Kapital.

BI-rektoren mener vi må tenke motsatt om studentene: Hvordan kan vi rekruttere de beste hodene til Norge?

– Norsk næringsliv er ikke norsk lenger. Det er internasjonal konkurranse, internasjonalt eierskap og internasjonale nettverk. Skal vi greie å konkurrere, må vi gjøre det attraktivt å ha de mest kunnskapsintensive virksomhetene i Norge, sier Henjesand.

Han peker på undersøkelser fra BI som viser at cirka 90 prosent av de internasjonale studentene på siviløkonomstudiet får seg jobb innen seks måneder etter endt utdanning, og at cirka 70 prosent tar seg arbeid i Norge.

– Dette kan knapt kalles unyttige studenter, sier Henjesand.

Internasjonal strategi

Hovedstrategien til BI, fastsatt i februar 2015, legger vekt tre engelske ord som skal utgjøre den nye strategien: Internationalisation – Impact – Interaction.

– Faglig ansatte skal ha betydning på den internasjonale forskningsarenaen. Forskningen skal ha praktisk betydning for næringslivet. De faglige ansatte skal ha påvirkning på studentenes læring, utdyper Henjesand.

– Interaction er lettere å oversette og betyr samarbeid med næringslivet og studentene, blant annet via gaveprofessorater, internships og utplassering av studenter i bedrifter, fortsetter Henjesand.

Ivaretagelse av nye studenter ligger den ferske rektor på hjertet. For at alle skal komme godt i gang og finne seg til rette første året, har BI laget prosjektet First Year Experience. Det er en konkretisering av Interaction.

Profilintervjuet kan leses i sin helhet i siste utgave av Kapital (nr. 4 – 26. februar 2015). 

Du kan også se alle nyheter her.