Fra BI til FBI

24. mars 2015

Professor Petter Gottschalk underviser erfarne politietterforskere fra FBI.


BI-Professoren regnes som en av de viktigste bidragsyterne innen feltet hvitsnippkriminalitet. Denne våren underviser han for første gang doktorgradsstudenter i USA om sin nyeste forskning på temaet. 

Jakten på hvitsnippforbrytere intensiveres, og et av temaene for det nyetablerte kurset er den betydelige korrupsjonen i det amerikanske forsvaret og blant lokalpolitikere i USA.

– Jeg har tidligere fått brynet meg på politietterforskere ved etterutdanningen på Politihøgskolen, og nå får jeg brynet meg på etterforskere her i USA. Det er en kjempeutfordring, sier Gottschalk.

Les saken på hegnar.no her.

Nye perspektiver

Ved Department of Criminal Justice på University of New Haven, er Petter Gottschalk godt i gang med sitt første doktorgradskurs om teoretiske og empiriske studier av hvitsnippkriminalitet. Doktorgradskurset er basert på hans siste bok, Policing White-Collar Crime, med fokus på etterforsking av økonomisk kriminalitet. 

–Doktorgradsstudentene er erfarne politietterforskere fra FBI og andre politimyndigheter i USA, Saudi Arabia og andre land, forteller Gottschalk.

I klassen diskuteres det studier om hvitsnippforbrytere og andre kriminelle med et internasjonalt perspektiv. Studentene skal sammen forsøke å utvikle en generell teori om hvitsnippkriminalitet der profitt, organisatorisk forankring og avvikende atferd er noen av stikkordene. Gottschalk mener undervisningen gagner han selv i nesten like stor grad som studentene.

– Jeg får med meg mange nye perspektiver og eksempler til neste gjennomføring av Executive Master of Management programmet i Økonomisk kriminalitet, ledelse og samfunnsansvar, som starter på BI i september, sier Gottschalk.
Du kan også se alle nyheter her.