It is not about luck

13. mars 2015

Suksess kan oppnås på mange måter, men flaks i seg selv er aldri nok. Hvilke faktorer er avgjørende for å lykkes? Dette var spørsmålet som årets Årskonferanse ga svaret på.

Flaks eller godt politisk håndverk?

Hilde Bjørnland var første foredragsholder og snakket om den norske velstandsveksten kan tilskrives flaks eller godt politisk håndverk. Bjørnland stilte spørsmål ved i hvilken grad finanspolitikken har bidratt til å stabilisere norsk økonomi, og om økonomien med dette kan unngå enhver krise fremover? 

Tore Ulstein fra Ulstein Group og president i NHO var opptatt av at man må tilrettelegge for norsk eierskap. Han snakket om hvordan skape innovasjonskraft og hvordan lykkes med innovasjon. Som distriktsbedrift må man ikke bare utvikle bedriften, men hele samfunnet rundt. Ulstein understreket at samspillet mellom universitet, høyskole og næringsliv er essensielt for å skape innovasjon.

Hva er sammenhengen mellom jobbtilfredshet og bedriftens verdiskaping?

Professor Alex Edmans ved London Business School har tatt i bruk metoder fra finans for å belyse dette spørsmålet. Hans forskning avdekker at firmaene som i perioden 1984-2011 er med på listen over USAs 100 beste firmaer å jobbe for, generer 2,3%-3,8% høyere avkastning per år enn konkurrenter som ikke er på listen. "My paper is one of the first to prove that firms which treat their workers well actually do perform better." slo Edmans fast i sitt foredrag. Han viste også hvordan sosialt ansvarlige investeringer kan øke den økonomiske gevinsten. Investorer kan altså både gjøre det bra og gjøre noe godt.

Kristian Monsen Røkke avsluttet konferansens første dag ved å snakke om ledelse og utfordringer. Bry deg nok til å si fra når du er uenig med sjefen var en av hans oppfordringer. Organisasjoner må lære å håndtere ukontrollerte situasjoner på en bedre måte enn mange klarer i dag. Monsen Røkke understreket at han er «genuint ydmyk» med tanke på egen suksess. Han viste til at en god dose flaks alltid kommer godt med - uansett hva det gjelder. Les mer om foredraget til Monsen Røkke på dn.no.

På andre dag av arrangementet snakket blant annet påtroppende sjef i Riksteateret, Tom Remlov, om at det gjelder å ha flaks og ta sjanser når man skal gjøre primadonnaer prima. Han oppsummerte sitt lederperspektiv i tre megetsigende og enkle ord. Som leder må du iaktta og se folkene dine, du må delta da du som leder selv er en signaturbærer, og du må frita slik at dine ansatte får det nødvendige handlingsrom til å bruke sine talenter. I tillegg må du ta all motvilje i beste mening.

Ole Robert Reitan mener at nøkkelen til suksess er å elske det man holder på med i kombinasjon med å være passe sta og lite redd for hardt arbeid. Reitan mener entusiasme og lidenskap hos sjefen smitter over på de ansatte, men at det er en forutsetning av man som leder også leverer resultater. Entusiasme må kombineres med handlekraft. Reitan var tydelig på at REMAs suksess skyldes at de har rendyrket og vært tro mot det opprinnelige konseptet. På spørsmål om hvorfor prisene på samme vare er vesentlig lavere hos naboen i øst var svaret at dette kun hadde med ulike innkjøpskostnader å gjøre. Ler mer om REMA-sjefens beste ledertips på dn.no.

Årskonferansen ble avsluttet av Jeffrey Pfeffer fra Standford Graduate School of Business. Han kom med praktiske forslag til hvordan man skal fremme både personlig og organisatorisk suksess. Pfeiffer snakket om "leadership bullshit" og at hvem som helst kan kalle seg en ekspert på ledelse. Mange ledere lyver hele tiden med få eller ingen konsekvenser. Inspirasjon er noe Pfeffer mener er en dårlig måte å oppnå forandring på. Det er et paradoks at ledere bør være ydmyke, men at det er ikke så mange ydmyke som blir ledere. Den eneste virkelige måten å finne ut om man har fremgang er gjennom målinger.Øvrige foredragsholdere på Årskonferansen

  • Olaug Svarva, adm.dir., Folketrygdfondet
  • Marie Hallander Larsson, HR-direktør, Forsäkringskassan
  • Øystein Bonvik, selvstendig kommunikasjonsrådgiver
  • Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis, BI
  • Ingrid M. Gjerde, oberst og sjef, Krigsskolen

 

Du kan også se alle nyheter her.