Motiverende med videocase

8. april 2015

Alle bachelorstudenter må ta markedsføringsledelse på første året. Odd Gisholt har med stort hell laget film og tatt i bruk Facebook og YouTube som en del av undervisningen.


Moderne publiseringsverktøy og sosiale medier gir en spennende mulighet til å øke læringslysten og kunnskapsformidlingen i høgskoleundervisningen.

De siste fem årene har studenten fått utlevert case i starten av semesteret som skal løses i grupper. Oppgaven er å lage en markedsplan for firmaet som er presentert i caset. Caset blir introdusert gjennom en 20 min. film med intervjuer av et utvalg personer, som eksempelvis daglig leder, markedsansvarlige og markedsanalysebyråer som uttaler seg om firmaet spesielt og markedet de er inne i generelt.

Videoen er bygget opp slik at den gir svar på spørsmål innen områdene: kundeledelse, produktledelse og merkeledelse. Dette er tre områder som studentene må beherske for å løse oppgaven tilfredsstillende. Studentene får i tillegg en 10 sider tekst med vedlegg med mer utfyllende informasjon om bedriften.

Casene som har vært brukt er; Hval sjokoladefabrikk, Trimtex sportsutstyr, Millba kaker, SiO kaféer og kantiner og Dyreparken i Kristiansand. Se YouTube-trailer av casene over.

-For meg som har drevet med case i 40 år har det vært særdeles motiverende å oppleve studentenes positive mottagelse til denne typen videocase. I tillegg har det vært spennende å kunne gå pedagogisk til verks på skjermen og få tilgang til interessante bedrifter og personer, sier Odd Gisholt.

Tilbakemeldinger fra studentene er at de verdsetter cases med video meget høyt. Det er planlagt å lage flere slike videocase fremover.

Du kan også se alle nyheter her.