Verdien av ditt vitnemål

19. mai 2015

Hva skal kjennetegne en BI-student? Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjsand, har skrevet et innlegg i studentavisen Inside om hva strategien betyr for dagens studenter.

Artikkel fra Inside, 5. mai 2015.

Vi har et utgangspunkt som er svært bra. BI er en av Europas største handelshøyskoler, og har oppnådd status som «Triple Crown» skole, noe som plasserer oss blant 70 av verdens rundt 15 000 handelshøyskoler. Dette er et anerkjent mål på hvilken kvalitet utdanningen på BI holder. Vi har fagmiljøer som markerer seg på den internasjonale forskningsarenaen, og vi har gode og attraktive studier som hevder seg både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har vi fortsatt klatringen på den prestisjefylte Financial Times-rangeringen.

BIs strategiske plan 2015 - 2018 har to overordnede målsetninger; 1) Å sørge for at et vitnemål fra BI er foretrukket i et internasjonalt student- og arbeidsmarked, og 2) Å sørge for at det å studere på BI er en svært god opplevelse som fremmer læring, utvikling og trivsel. Det handler om at BI skal ha studier og programmer som foretrekkes av de beste studentene fra inn- og utland, og at kandidater fra BI skal stå først i køen for de beste jobbene. Dere skal ha høye forventninger til oss, og vi skal jobbe hardt for at disse forventningene innfris.

Hva skal kjennetegne en BI-student?

Verdien av det vitnemålet du får når du er ferdig med din grad på BI bestemmes av hvor godt BIs faglige rykte er, og hvilket inntrykk tidligere BI-studenter har skapt. Din fremtidige arbeidsgiver skal se ditt vitnemål fra BI og vite at det er et kvalitetsmerke. Kandidater fra BI skal kjennetegnes ved sterke faglige kvalifikasjoner, gode ferdigheter og ikke minst gode verdier. Dette skal gjelde uavhengig av linje og studiested, og om du tar en bachelor- eller mastergrad.

I BIs strategiske plan 2015 – 2018 har vi sagt at vi skal arbeide for å definere en distinkt BI-kandidatprofil. BI har allerede gjort mye på dette området, for eksempel gjennom å definere klare læringsmål for studiene og kursene våre, innføring av internships på timeplanen med mer. Vi ønsker nå å gå et stykke lengre for å definere ferdigheter og kanskje til og med personlige utviklingsmål for studenter som studerer ved BI. Prorektor Dag Morten Dalen, som har ansvar alle BIs studier, kommer til å involvere dere som studenter i dette arbeidet. Vi har i første omgang startet dialogen med studentforeningene. Jeg vil imidlertid oppfordre alle studenter til å tenke gjennom hva en distinkt BI-kandidatprofil bør bestå av.

En god start

Et viktig fokusområde i BIs strategiske plan er å styrke kvaliteten i måten vi leverer studiene våre til dere som studenter. Også her har vi gjort, og gjør, mye for at det å studere på BI skal være en god opplevelse. Vi har investert mye i digitalisering, både i pedagogiske løsninger og i mer studieadministrative løsninger, og vi har etablert studentveiledningsgrupper. Vi skal arbeide med å bli enda bedre på det vi allerede har satt i gang.

Vi ser imidlertid at det å komme godt i gang med studiene betyr svært mye for resultatene og for at dere evner å gjennomføre det studiet dere har valgt som planlagt. Derfor har Jens Petter Tøndel, som er direktør for BIs heltidsstudier, fått ansvar for å konkretisere hva det betyr å lage en god førsteårsopplevelse.

Vi vil ikke lykkes med dette uten å ha aktiv medvirkning fra dere som er studenter. Både SBIO og BIS har engasjert seg og vil være tungt involvert i arbeidet. Dere som er aktive i linjeforeninger og utvalg har en viktig rolle når det gjelder å ta godt imot de nye studentene som starter til høsten. Det å bli inkludert i det sosiale miljøet på skolen er like viktig som å komme godt i gang med det faglige på kursene.

Nå vil vi ta initiativ til dialog med dere studenter om hvordan vi kan jobbe sammen for å nå målene i strategien. Helt konkret skal vi i løpet av høsten ut på alle studiesteder for å snakke med dere direkte, det er noe jeg ser frem til.

Gode ambassadører

Dere som er studenter på BI i dag forblir ambassadører for BI gjennom hele deres tid i arbeidslivet. Det er viktig for alle oss på BI at dere lykkes. Dyktige tidligere BI-studenter har åpnet mange dører for dere som er studenter i dag. På samme måte vil dere åpne dører for de som kommer etter dere.

Deres kompetanse, integritet og holdninger påvirker verdien av et vitnemål fra BI. Det er et stort ansvar, både for oss og for dere.

Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Du kan også se alle nyheter her.