15 millioner til forskning på digitalisering i kreative næringer

18. juni 2015

Norges forskningsråd har bevilget 15 millioner kroner til BIs Centre for Creative Industries’ prosjekt «Digitization and Diversity – Potentials and challenges for diversity in the culture and media sector».

Prosjektet skal utforske forholdet mellom digitalisering og en rekke mangfolds-dimensjoner i kultur- og mediesektoren, som forbruksmønstre, innhold, distribusjon, forretningsmodeller og teknologi.

Forskningsprosjektet er et samarbeid med NTNU, Nasjonalbiblioteket og Universitetet i København, samt bransjeorganisasjonene Norges museumsforbund, Mediebedriftenes Landsforening og Film & Kino.

-Anne-Britt Gran, leder for BI CCI. Vi er utrolig glade for denne tildelingen og gleder oss 

til å ta fatt sammen med gode samarbeidspartnere. Dette er et svært tverrfaglig forskningsprosjekt, som forsøker å belyse digitaliseringens utfordringer og muligheter fra mange kanter, sier Anne-Britt Gran, leder for the Centre for Creative Industries.

Senteret er en del av BIs institutt for kommunikasjon og kultur.

«Digitization and Diversity» var ett av tre prosjekter i KULMEDIA-programmet som ble innvilget støtte. De andre to prosjektene som fikk midler var Universitetet i Oslo og Universitet i Bergen.

Du kan også se alle nyheter her.