Satser på turbostudier

3. juni 2015

Finansavisen skriver onsdag 3. juni om toppstudenten Truls Sebakk. Mens kun 55 prosent av ordinære heltidsstudenter fullfører graden sin på normert tid, tar Sebakk to bachelorgrader samtidig.

For folk flest er det mer enn nok med én universitetsgrad. Det er ikke tilfellet for Truls Sebakk. Han har satt seg et ambisiøst mål om å fullføre to bachelorgrader, samt en mastergrad på bare seks år. Han har i tillegg et stabilt A-snitt, og han jobber deltid med logistikk for Texas Instruments. Da Finansavisen spurte om hvordan han fikk tid til alt var svaret enkelt.

– Å stå opp om morgenen er en god start. Og å lese litt før forelesninger. Vi har stort sett forelesningsfri en dag i uken, og da jobber jeg gjerne den dagen. Her på BI er det treningssenter, så da kan jeg ha to leseøkter med en treningsøkt i mellom.

To bachelorgrader på fire år

– Jeg går første året på siviløkonomi nå, men planen er å fullføre de første tre årene på to år, for så å ta master. På UiO er jeg nå inne i mitt sjette semester, og jeg regner ikke med å ha noen problemer med å fullføre denne bachelorgraden innen sommeren. Dette gjør at jeg forhåpentligvis får fullført to bachelorgrader i løpet av fire år, sier Sebakk.

24-åringen begynte på en bachelorgrad i Samfunnsøkonomisk analyse ved Universitetet i Oslo høsten 2012. Målet er å fullføre bachelor graden ved UiO innen sommeren 2015, og bachelorgraden ved BI innen sommeren 2016, for så å ta en master på BI.

– Med litt ekstra innsats og noe faglig overlapp konkluderte jeg med at jeg kunne spare to år, og fortsatt få to bachelorgrader. I tillegg får jeg nå mulighet til å velge en master som passer meg bedre, forteller Sebakk.

Fra teori til praksis

Sebakk forteller at han valgte samfunnsøkonomi på bakgrunn av stor samfunnsinteresse og et ønske om å vite mer om bakgrunnen for politiske vedtak og større økonomiske sammenhenger. Et ønske om ytterligere bred kompetanse gjorde at han mot slutten av det andre studieåret på universitetet begynte å tenke i andre retninger.

– Selv om samfunnsøkonomi var et spennende fagfelt, var linjen i overkant teoretisk og analytisk for min smak. Jeg ønsket en mer praktisk tilnærming til økonomifaget der jeg kunne være med å påvirke lønnsomheten. Da falt valget på BI, forteller Sebakk.

Imponerende kabal

Det hersker liten tvil om at Nøtterøy-gutten går en lys fremtid i vente. Han har et reflektert forhold til både studievalg og framtidsutsikter, og trekker frem faktorer som kompetansebredde og tyngde til å bli attraktiv på arbeidsmarkedet som viktige årsaker til valg av studieretning.

– Et fulltidsstudium bør minst betraktes som en fulltids jobb. Så det viktigste er å sette av tilstrekkelig med tid til studiene. Det handler om å bygge opp mest mulig kunnskap og kompetanse, slik at man blir attraktiv på arbeidsmarkedet og får muligheten til å jobbe med de tingene som inspirerer en, avslutter økonomistudenten. 

Du kan også se alle nyheter her.