Fabio Canova til Institutt for samfunnsøkonomi

21. august 2015

Canova er en verdensledende akademiker innen kvantitativ makroøkonomi, monetær økonomi, tidsserieøkonometri og prognoser.

Fabio Canova has been hired as a professor at BI Norwegian Business School.Canova har forelest ved en rekke universiteter verden rundt og har gitt kurs ved sentralbanker, i tillegg til å ha vært ansatt som konsulent ved Bank of England, den europeiske sentralbank, the Bank of Italy, the Bank of Spain, og det internasjonale Pengefondet (IMF).

- BI er et dynamisk miljø med stort vekstpotensiale. Jeg er veldig glad for å bli en del av dette fellskapet og å kunne bidra til den akademiske utviklingen av institusjonen, sier Canova. I tillegg til å være med-redaktør av the Journal of the European Economic Association har Canova også vært redaktør i the European Economic Review og i the Journal of Applied Econometrics.

Han har publisert mer enn 70 artikler i internasjonale tidsskrift, og hans lærebok for master- og Phd-nivå med tittel Methods for Applied Macroeconomic Research ble publisert i 2007 av Princeton University Press. Ved BI vil Fabio Canova ha en 50%-stilling som professor. Han vil også være tilknyttet Senter for anvendt makro-og petroleumsøkonomi (CAMP).

Du kan også se alle nyheter her.