Bry deg på BI Bergen

9. oktober 2015

Når jeg bryr meg... "...hjelper jeg til", "...spør jeg hvordan de rundt meg har det", "...snakker jeg med en som sitter alene". En uke med fokus på å bry seg har satt tankene i spill hos BI Bergen-studentene.

I samarbeid med studentforeningen BIS og studentsamskipnaden SiB har BI Bergen denne uken hatt fokus på utfordringer innen psykisk helse og ensomhet blant studenter.

Sosial tilhørighet er viktig for studentenes trivsel og mestring.

Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2014 viser at 2/3 av studentene etablerer nære vennskap på studiestedet, mens hver 10.student har et svakt sosialt nettverk. I tillegg rapporterer hver 5. student alvorlige psykiske symptomplager. Dette er høye tall som vi ønsker å gjøre noe med, sier studiesjef på campus Bergen, Sissel Larsen.

- Gjennom vår Bry deg på BI kampanje ønsker vi å sette fokus på vårt felles ansvar for et godt læringsmiljø og studiemiljø for alle. I samarbeid med BIS og SIB har disse tre dagene vist at det er et stort engasjement og hjerte for hverandre her. 

BI-kjærligheter og bamseklemmer

Tirsdagen startet vi med å gå i dialog med studentene og delte ut BI-kjærligheter og bamseklemmer. Onsdag sto BIS, SiB, studentprester og BI administrasjon på stand og delte ut vafler og studentene skrev ned hva de mener det innebærer å bry seg om andre (se bilde).

Torsdag samlet vi 200 studenter og ansatte i studentkroen, Rederiet der vi hadde dialog om temaet: "Sosial inkludering og forebygging av ensomhet og helseplager i studiehverdagen" ledet an av Stig Berge-Mathiesen BI, Knut Kolnar BI og Mette Marthinussen Aanes HiB.

Etter dialogen var det underholdning med Patrick Jørgensen fra Norske talenter før det ble holdt quiz med studentforeningen.

StuddyBuddy

Biblioteket deltok også i kampanjen med med en egen "kosekrok" og StuddyBuddy som ga studentene mulighet til å dele kontaktannonser for treffe nye studenter i faglig eller sosial sammenheng.

Du kan også se alle nyheter her.