Hvordan unngå å ansette narsissistiske ledere?

9. november 2015

De gir et positivt førsteinntrykk, men kan i det lange løp være skadelig for organisasjonen. Masterstudentene Marte Wold Grut og Helene Nylende Sørlie har undersøkte karismatisk ledelse, fra etisk til narsissistisk, i sin masteroppgave.

De tidligere BI-studentene Marte Wold Grut og Helene Nylende Sørlie (Foto: Torbjørn Brovold)

Den spennende oppgaven kan du lese om i Ukeavisen ledelse under overskriften Slik unngår man å ansette narsissistiske ledere.Les saken i Ukeavisen ledelse her.

Karismatiske ledere beskrives som i stand til å uttrykke en visjon, de er oppmerksomme på ansattes behov og kan vise innovativ atferd. Problemet med karismatiske ledere oppstår når lederne ikke lenger bruker sine karismatiske egenskaper for organisasjonens beste, men for egen vinning.

Blant karismatisk ledelse skilles det mellom sosialisert karismatisk ledelse og personalisert karismatisk ledelse, der det som skiller dem blant annet er graden av narsissisme. Personaliserte karismatiske ledere har en høyere grad av narsissistiske trekk enn sosialiserte karismatiske ledere.

Jobber for egen vinning
- Problemet med personaliserte karismatiske ledere, er at de bruker egenskapene sine til egen vinning, og ikke til organisasjonens beste, sier tidligere masterstudent i Leadership and Organizational Psychology, Helene Nylende Sørlie.

I følge tidligere forskning på organisasjoners prestasjoner, skyldes så mye som 50 prosent av variasjoner god ledelse. Et viktig spørsmål blir derfor, hvordan kan man klare å skille mellom disse to karismatiske lederstilene før man ansetter dem? 

- Narsissister er karismatiske, som vil si at de er sjarmerende og gir et godt førsteinntrykk i intervjusammenheng, men over tid vil de ha en negativ effekt på organisasjonen. Ved å redusere sjansen for å ansette disse menneskene, vil organisasjonen også redusere sjansen for å ende opp med en manipulativ leder som misbruker sin rolle og tar æren for andre folks arbeid, sier Wold Grut.

Viktig arbeid
- Det er et viktig arbeid disse studentene har gjort, sier veileder og førsteamanuensis II ved Institutt for ledelse og organisasjon, Ole I. Iversen. - Tradisjonelle intervjuer er dårlig egnet for å skille ut denne type ledere. Tvert imot så imponerer gjerne personer med narsissistiske trekk under intervjuet. Det er derfor viktig å ikke la seg blende av karismatiske ledere under intervjuet. Gjennom psykologiske tester og gode referanseintervju bør man søke avdekke hvordan disse lederne oppfører seg til daglig.

Narsissister har «en annen kognitiv oppfatning», ifølge forskerne Delroy og Williams (2002). Det betyr at de ofte har problemer med å forstå andres følelser og hvordan de bør reagere på dem. Narsissister er de som oftest har de høyeste tankene om seg selv, og har den dårligste selvinnsikten, noe som igjen kan påvirke en personlighetstest.

Per i dag finnes det allerede en skala som har som hensikt å måle narsissistisk atferd, Narcissistic Personality Inventory (NPI), utviklet av forskerne Raskin og Hall i 1979. Problemet med denne testen i en ansettelsessammenheng er blant annet at respondenter kan gi falske svar, sosialt ønskverdige svar og av etiske grunner. Nylende Sørlie og Wold Grut har derfor utviklet en 16-punkts skala for å måle personaliserte karismatiske personlighetstrekk.

- Problemet med NPI er at den er basert på en test som måler klinisk narsissisme, så den er ikke spesifisert til bruk i jobbsammenheng, i tillegg til at narsissister ofte gir ønskverdige svar når de vet hva testen måler. Vi mener at testen vår måler personlig karismatisk ledelse, ikke narsissisme, og det er dermed lettere å begrunne bruken av en sånn test i en rekrutteringsprosess, sier Wold Grut.

- Fra gresk mytologi var Narkissus mannen som var så forfengelig at han forelsket seg i sitt eget speilbilde, sier Nylende Sørlie.

Spørsmål for å skille mellom sosialisert og personalisert karismatisk ledelse*

 1. Jeg fortjener mer anerkjennelse enn det jeg får
 2. Jeg har alltid gode ideer
 3. Jeg presterer bedre alene enn i team
 4. Alle vil være på mitt team
 5. Mine synspunkter er viktigere enn andres
 6. Jeg får andre til å gjøre meg tjenester
 7. Når andre gjør feil blir jeg irritert
 8. Det er lett å manipulere andre mennesker
 9. Jeg ser lett andres svakheter
 10. Andre burde lytte til meg oftere
 11. Jeg presterer bedre enn mine kolleger
 12. Basert på mine prestasjoner burde jeg tjent mer enn mine kolleger
 13. Jeg liker å ha makt over andre
 14. Jeg er mer kapabel enn andre
 15. Jeg kan få andre til å tro på alt jeg sier
 16. Jeg er villig til å gjøre nesten alt for å oppnå suksess

(*Spørsmålene må settes inn i en større personlighetstest, og skal ikke benyttes alene.)

Du kan også se alle nyheter her.