Norges første doktorgrad i revisjonsjus

25. november 2015

Kravene til revisorer har økt betydelig de siste årene og revisors frykt for å bli saksøkt er større enn noen gang. Kari Birkeland fullførte nylig en doktorgrad i revisjonsjus, og er med det Norges første doktor på området. Det skriver Hegnar.

– Kari Birkelands Ph.D.-avhandling er banebrytende ved at den setter revisjon i en erstatningsrettslig sammenheng, sier instituttleder ved institutt for rettsvitenskap på Handelshøyskolen BI, Tore Bråthen, som også var veileder for avhandlingen.

– Så viktig som jus er blitt for revisjon og revisorene, bidrar Karis Ph.D.-avhandling til å plassere BI generelt og Kari spesielt meget sentralt i det revisjonsfaglige miljøet.

Frykt for å bli saksøkt

I takt med at revisor har fått en mer utvidet rolle som regelverkets overvåker, har revisors klienter og andre i større grad enn tidligere begynt å saksøke revisor. Bare i Norge er revisjonsselskaper blitt saksøkt for langt over en milliard kroner. Antallet av og størrelsen på søksmålene er økende, og revisorbransjens frykt for å bli saksøkt er stor.

– Kombinasjonen av at temaet er spennende, at det har manglet forskning på området og at forskningen er relevant for utover den teoretiske kretsen, er nok hovedgrunnen for valget av emne, forteller Birkeland til Hegnar. 

Mange utfordringer

– Doktorgraden har vært en lang prosess og jeg har også fått to barn i denne perioden. Den største faglige utfordringen i doktorgradsprosjektet har kanskje vært å anvende revisjon og jus i en integrert del, sier Birkeland.

I dag er revisoryrket i stor grad preget av det juridiske aspektet, og revisors hovedoppgave er å påse at klientens årsregnskap er uten vesentlig feilinformasjon. Revisors rolle er utvidet de siste tiårene, og revisor fremstår nå som allmenhetens tillitsperson, med en lang rekke juridiske krav å forholde seg til.

Om Birkelands doktorgrad

Doktorgradsavhandlingen handler om erstatningsansvar for revisor i henhold til revisorloven § 8-1.

Kari Birkeland er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo fra 2005. Hun arbeidet i skatteetaten en kort periode før hun kom til BI i 2006. Arbeidet med doktorgraden startet mer eller mindre med en gang hun begynte ved BI.

Birkeland har fulgt doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Du kan også se alle nyheter her.