«På de skrå bredder»

17. desember 2015

BI-professor Sigrid Røyseng har ledet ekspertutvalget som mandag 14. desember la frem den mye omtalte rapporten som evaluerer Den Norske Opera & Balletts kunstneriske kvalitet og ressursutnyttelse.

- Det har vært spennende å få være med å frambringe kunnskap som kan være med å utvikle kulturpolitikken videre (i en god retning), sier leder for ekspertpanelet og professor ved institutt for kommunikasjon og kultur, Sigrid Røyseng.

Kulturdepartementet oppnevnte i oktober 2014 et ekspertpanel som fikk i oppdrag å evaluere Den Norske Opera & Ballett.

Tidligere kulturminister Thorild Widvey fremhevet viktigheten av slike evalueringer for å kunne drive en kunnskapsbasert kulturpolitikk.

Et fokus på hele landet

Rapporten, kalt «På de skrå bredder», konkluderer blant annet med at Operaen ikke har blitt en opera for hele landet, men mer en opera for Oslo og omegn.

- Jeg regner med at evalueringen vil øke forventningene fra Kulturdepartementet til tilbud fra Operaen rundt i landet, sier Røyseng.

Noe av det Røyseng anser som spesielt interessant er at ekspertpanelet har fått bidra til å utvikle en tilnærming hvor ressursutnyttelse og kunstnerisk virksomhet forstås i et samspill.

- Vi har blitt godt kjent med Operaen etter 14 måneders arbeid, sier Røyseng, og det har gitt oss en god mulighet til å få dybdekunnskap om den kunstneriske virksomheten, ressursutnyttelsen og ledelsen og organiseringen.

Fin del av jobben

- For å vurdere den kunstneriske kvaliteten har vi sett mange forestillinger gjennom denne perioden, det har vært en veldig fin del av jobben, avslutter Røyseng.

Evalueringen omfatter perioden 2011 til 2014. Ekspertpanelet har bestått av Sigrid Røyseng (leder), Arne Fagerholt, Gunnar Thon Lossius, Gro Shetelig og Per Erik Veng.

Du kan også se alle nyheter her.