-

Sikter mot USA og treffer

1. februar 2016

Han fikk nettopp prisen “Outstanding Academic Title 2015” av American Library Association. Per Espen Stoknes sin forskning begynner å få fotfeste i det landet han mener trenger den mest.

Stoknes holder foredrag om forskningen som ble grunnlaget for boken hans i 2014.

Stoknes holder foredrag om forskningen som ble grunnlaget for boken hans i 2014.

I tillegg til å vinne Outstanding Academic Title 2015, har amerikanske PhD-studenter laget
filmer basert på forskningen med snart 100k views og før jul skrev han kronikk med Schwarzenegger for å påvirke republikanerne til å tenke mer på ren energi. Det er mye som tyder på at Senter for Grønn Veksts strategi fungerer.

På spørsmål om boken hans er en del av et større prosjekt svarer Stoknes umiddelbart at den vokser fram av BI's arbeid med klimastrategi. I 2008 startet han Senter for grønn vekst sammen med et gaveprofessorat fra Toyata som han deler med kollegaen Jørgen Randers, og begynte å forske på psykologi i sammenheng med klima.

Grønn agenda
Stoknes er klar på hvordan han vil bidra til å påvirke klimasaken – han vil påvirke debatten i USA.

- De er toneangivende på energiteknologi og har nest høyest totalutslipp. Så USA er det viktigste landet for å løse klimakrisen og utløse grønn vekst. Da er det jo også hyggelig å få denne prisen fra American Library Association.

Boken er spådd av prisgiveren å føre til et paradigmeskifte i klimadebatten. Stoknes er selv noe mer beskjeden, men håper på at den vil bidra til forandring.

- Det jeg har gjort er å samle over trehundre nye studier og presentert dem på en slik måte at det kan fungere som en ressurs for klimaforskere og klimakommunikatører, og i tillegg være forståelig for aktivister og folk flest.

Et sentralt tema for boken er klimaparadokset som handler om hvordan folk frastøter seg ideen om klimaendringer jo mer informasjon de får om det fra forskningen. Dette kan du se en film om underst i saken som er laget av PhD-studenter Stoknes har forelest for i USA.

Masteroppgaven til Stoknes som han skrev i 1994 handlet om økopsykologi som fortsatt er gjeldende i arbeidet hans.

- Det er en rød tråd i hva jeg har gjort de siste 25 årene. Det jeg holder på med nå er en del av økopsykologisk tenkning, eller en anvendelse av det. Like viktig er det å integrere klimapsykologien mer i økonomi. Det blir mitt neste prosjekt.

Anerkjennelsen han nå har fått i form av bokprisen gjør at han neste gang enda bedre muligheter for å nå ut stort i USA.

Unngå politisk polarisering
Det er viktig å unngå at klima blir låst til venstre- eller høyresiden i politikken. I boken hans skisserer han 5 barrierer som hindrer folk i å ta klimaspørsmålet innover seg. Han forklarer hvordan Republikanerne og Demokratene i USA er preget av hver sin psykologiske barriere:

- Begge partiene har gått i sine fallgruver. Demokratene er preget av barrieren «dommedag».
Denne barrieren handler kort oppsummert om at pessimistisk tenkning skaper en følelse av maktesløshet og at ingenting nytter.

- Republikanerne har en identitetsbarriere. De liker ikke økte avgifter og reguleringer. Og det leder dem til å tenke at klimavitenskapen da må ta feil fordi den kommer i konflikt med deres verdier. Identitet overstyrer fakta. På denne måten har begge partiene hver sin psykologiske barriere, fortsetter han.

Ambisjonen for kronikken som ble antatt av CNN før jul, var å få Republikanerne til å fjerne seg fra denne tankegangen, og knytte eierskap til klimasaken.

Foreslår konkrete løsninger
En av Stoknes sine andre barrierer er dissonans – at våre handlinger ikke stemmer med vår kunnskap. Han mener vi derfor må gjøre det lettere for folk å handle klimavennlig og å få sosial annerkjennelse for dette. Handling driver holdning, ikke omvendt, forklarer han.

- Dette gjøres ved hjelp av «nudging», altså å endre folks handling med å endre valgsituasjonen. Først må man kjøre el-bilen, så kommer klima-holdningen.

Stoknes er tydelig på at man ikke kan løse klimakrisen over natta:

- Individuelle løsninger vil ikke løse problemet. Men det kan føre til at holdninger sprer seg. Og dette vil igjen gi støtte til mer ambisiøs politikk.

«The Terminator» ble en støttespiller
Etter at boken hadde fått mye omtale, fikk han en mail fra Schwarzenegger som hadde lest om den på web, og ble invitert til å komme til Schwarzenegger Institute i Los Angeles for å holde en forelesning. Schwarzenegger holdt et innlegg og etterpå diskuterte de vinklinger på kronikk over lunsj.

- Det var kult det. Han er god på retorikk, og å si kompliserte ting enkelt.

Stoknes er tydeligvis ikke nevneverdig påvirket av lattermilde konnotasjoner enkelte kan få når de tenker på politikerens tidligere karriere og hans etos i politikken.

Han er en av de smarteste politikerne i California – flink til å lese politiske strømninger. Han er også en fin ropert for saken fordi andre folk lytter til ham, og på en annen måte.

Schwarzenegger og Stoknes hadde også bra timingen for kronikkskrivingen. Det var samme uken som Republikanernes kandidatdebatt der Schwarzenegger blant annet hadde bidratt som taleskriver.

Du kan lese saken om kronikken med Schwarzenegger her.

;
Du kan også se alle nyheter her.