-

2600 søkere - Lene fikk sommerjobb i DNB

15. juli 2016

Lene Vikenes var ferdig med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon på campus Bergen i 2014. Hun en av de heldige som er plukket ut til å være summer intern hos DNB.

Lene Vikenes

Tyngden med seg fra BI

Da jeg begynte på BI i Bergen var jeg veldig innstilt på å engasjere meg i studentmiljøet. Fra det første semesteret fikk jeg verv i Næringslivsdagene, og senere i Fadderstyret, Næringsutvalget og startet opp og fungerte som redaktør i studentavisen Slippen. Fra disse vervene har jeg tatt med meg mye kunnskap, det har også bidratt til mine evner til å samarbeide godt med andre og jeg har definitivt bygd opp et godt nettverk.

Faglig trivdes jeg godt med finansfag, prosjektledelse og strategi, men det er også flere fag jeg i ettertid har forstått at jeg lærte veldig mye av. Jeg valgte også å ta et internship i Lerøy, noe jeg hadde veldig god erfaring med både personlig og faglig.

Fikk jobbtilbud samme dag som intervju

Da DNB la ut stillingen på sine hjemmesider, tenkte jeg at det var gøy å legge inn en søknad, selv om jeg visste at det ofte er veldig mange søkere på stillingene. Prosessen startet med at man sendte inn CV, søknad, vitnemål og attester. En måned senere ble jeg oppringt med spørsmål om jeg kunne ta en kort prat på telefon. Da snakket vi om hva jobben gikk ut på, når jeg kunne jobbe og hvilke erfaringer jeg hadde fra før. Vi avtalte et møte noen dager senere hvor jeg møtte opp i DNB sine lokaler i Bjørvika. Jeg hadde et intervju på 40 minutter, og fikk jobben senere den dagen.

BI bidrar til å utvikle dine analytiske evner, samt gir en god basis forståelse for framtidige utfordringer i næringslivet.

Erfaring lønner seg

Lenes leder i DNB sier at de valgte henne ut fra den erfaring hun hadde fra tidligere, og i tillegg gjorde et godt inntrykk på intervju. Selv tror hun at hennes søknad ble plukket ut blant de 2627 søkerne fordi hun har en god kombinasjon av jobb, utdannelse og verv de siste årene. - På intervjuet tror jeg at jeg fikk jobben fordi jeg viste engasjement, fleksibilitet og at jeg viste et genuint ønske for jobben.

Lærerikt med nytt fagområde

Avdelingen jeg jobber i heter DNB Asset Management. Min hverdag går ut på å registrere innløsninger og tegninger av fondsandeler, behandling og oppgjør av dødsbo og avstemming av bankkontoer.

Jeg er kommet på en avdeling med veldig hyggelige mennesker, som har tatt godt imot meg og vist meg tillit. Erfaringen min med fond var liten før jeg begynte, og synes det har vært veldig lærerikt og interessant å sette seg mer inn i dette fagområdet.

Fremtiden

Målet mitt fremover vil være å finne en jobb som gir meg nye utfordringer, kunnskap og mulighet til å utvikle meg. DNB er et stort konsern med mange muligheter, så det er ikke utenkelig at jeg ønsker å jobbe her i fremtiden. Jeg har enda ett år igjen av min master i Leadership and Change ved Handelshøyskolen BI Oslo, og har ikke bestemt meg for hvilken næring jeg vil jobbe i enda.

Tips til studenter

Mitt tips vil være å prøve å få en god kombinasjon av jobb, utdannelse og verv. Det gir høy nytteverdi. Jeg vil si at campus Bergen har en av de beste studentforeningene, det er utrolig lett å bli kjent med folk og det er mer enn nok flinke, engasjerte studenter. Dra nytte av dette nettverket.

For meg er Typisk BI engasjerte, aktive og motiverte studenter. Jeg vil også si at BI bidrar til å utvikle dine analytiske evner, samt gir en god basis forståelse for framtidige utfordringer i næringslivet.

Tyngden med seg fra BI

 

Da jeg begynte på BI i Bergen var jeg veldig innstilt på å engasjere meg i studentmiljøet. Fra det første semesteret fikk jeg verv i Næringslivsdagene, og senere i Fadderstyret, Næringsutvalget og startet opp og fungerte som redaktør i studentavisen Slippen. Fra disse vervene har jeg tatt med meg mye kunnskap, det har også bidratt til mine evner til å samarbeide godt med andre og jeg har definitivt bygd opp et godt nettverk.

 

Faglig trivdes jeg godt med finansfag, prosjektledelse og strategi, men det er også flere fag jeg i ettertid har forstått at jeg lærte veldig mye av. Jeg valgte også å ta et internship i Lerøy, noe jeg hadde veldig god erfaring med både personlig og faglig.

 

Søknadsprosessen – Fikk jobbtilbud samme dag som intervju

 

Da DNB la ut stillingen på sine hjemmesider, tenkte jeg at det var gøy å legge inn en søknad, selv om jeg visste at det ofte er veldig mange søkere på stillingene. Prosessen startet med at man sendte inn CV, søknad, vitnemål og attester. En måned senere ble jeg oppringt med spørsmål om jeg kunne ta en kort prat på tlf. Da snakket vi om hva jobben gikk ut på, når jeg kunne jobbe og hvilke erfaringer jeg hadde fra før. Vi avtalte et møte noen dager senere hvor jeg møtte opp i DNB sine lokaler i Bjørvika. Jeg hadde et intervju på 40 minutter, og fikk jobben senere den dagen.

 

Erfaring lønner seg

 

Lenes leder i DNB sier at de valgte henne ut fra den erfaring hun hadde fra tidligere og i tillegg gjorde et godt inntrykk på intervju. Selv tror hun at hennes søknad ble plukket ut fordi hun har en god kombinasjon av jobb, utdannelse og verv de siste årene. - På intervjuet tror jeg at jeg fikk jobben fordi jeg viste engasjement, fleksibilitet og at jeg viste et genuint ønske for jobben.  

 

Lærerikt med nytt fagområde

 

Avdelingen jeg jobber i heter DNB Asset Management. Min hverdag går ut på å registrere innløsninger og tegninger av fondsandeler, behandling og oppgjør av dødsbo og avstemming av bankkontoer.


Jeg har kommet på en avdeling med veldig hyggelige mennesker som har tatt godt imot meg og vist meg tillit. Jeg hadde lite kunnskap/erfaring fra fond før jeg begynte, og synes det har vært veldig lærerikt og interessant å sette seg mer inn i dette fagområdet. 

Fremtiden

 

Målet mitt fremover vil være å finne en jobb som gir meg nye utfordringer, kunnskap og mulighet til å utvikle meg.  DNB er et stort konsern med mange muligheter, så det er ikke utenkelig at jeg ønsker å jobbe her i fremtiden. Jeg har enda ett år igjen av min master i Leadership and Change ved Handelshøyskolen BI Oslo og har ikke bestemt meg for hvilke næring/industri jeg vil jobbe i enda.


Tips til studenter

 

Mitt tips vil være å prøve å få en god kombinasjon av jobb, utdannelse og verv. Det gir høy nytteverdi. Jeg vil si at campus Bergen har en av de beste studentforeningene, det er utrolig lett å bli kjent med folk og det er mer enn nok flinke, engasjerte studenter. Dra nytte av dette nettverket.

For meg er Typisk BI engasjerte, aktive og motiverte studenter. Jeg vil også si at BI bidrar til å utvikle dine analytiske evner, samt gir en god basis forståelse for framtidige utfordringer i næringslivet.  

;
Du kan også se alle nyheter her.