-

BI-professor med i regjeringens varslingsutvalg

16. november 2016

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg, som skal jobbe med varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Professor ved Handelshøyskolen BI, Stig Berge Matthiesen, er en av medlemmene i utvalget.

– Jeg er glad for at en av BIs forskere har fått en sentral rolle i ekspertutvalget som skal gi sine perspektiver på varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse. Etter mange års forskning på ledelse og varsling, har Matthiesen mye kunnskap å tilføre prosessen. Jeg ser frem til utvalgets utredning, som blir svært viktig for å sikre en god og trygg arbeidsplass for alle involverte parter, sier Inge Jan Henjesand rektor ved Handelshøyskolen BI. 

11.november satt regjeringen ned et ekspertutvalg som skal jobbe med å gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og hvordan den praktiseres. Ekspertutvalget er satt sammen av fagpersoner med praktisk erfaring fra organisasjonspsykologi, juss, presse og media. Kandidatene som er valgt har erfaring med varsling av kritikkverdig forhold, og da med spesielt fokus på arbeidsgivers virksomhet.

Direktør Anne Cathrine Frøstrup skal lede ekspertutvalget, som skal legge frem en utredning innen 1. mars 2018.

Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Anne Cathrine Frøstrup, direktør i Statens Kartverk (leder)
  • Henrik Dahle, advokat og fagsjef arbeidslivspolitikk i Unio
  • Tron Dalheim, advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS
  • Birthe Eriksen, advokat i Guide Advokat DA
  • Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening
  • Stig Berge Matthiesen, professor ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Bergen
  • Katrine Rygh Monsen, advokat i Landsorganisasjonen i Norge
  • Jan Erik Skog, pensjonert elektriker og tidligere varsler i Unibuss-saken
  • Bente Stenberg-Nilsen, fagsjef i KS
  • Cathrine Opstad Sunde, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon

Kilde: Regjeringen.no

;
Du kan også se alle nyheter her.