-

BI-studenter fikk andreplass i Harvard-konkurranse

20. desember 2016

På bakgrunn av en analyse av den japanske animasjonsindustrien, fikk tre BI-studenter nylig en andreplass i konkurransen om beste prosjektoppgave ved Harvard Business School. Prisen består av et diplom undertegnet av strategiprofessor Michael Porter.

Studentene leverte en oppgave i forbindelse med det Harvard-baserte kurset ved BI «Strategies for Industrial Competitiveness». Kurset avsluttes med en prosjektoppgave, som er en analyse av en næringslivsklynge. Oppgaven skal være på høyde med hva de beste internasjonale konsulentselskapene leverer, både når det gjelder innhold og fremleggelse.

Beste prosjektoppgave blir sendt inn som BIs bidrag i Harvard-konkurransen. For å kåre en vinner nedsetter Harvard Business School en komite, som velger ut den beste oppgaven på verdensbasis. Prisen består av et diplom undertegnet av strategiprofessor Michael Porter.

Det var Christopher James Minora (29) fra Scranton, Pennsylvania, USA, og Stefania Cioroba (22) og Rodica Burlacu (23) fra Romania, som i år representerte Handelshøyskolen BI i konkurransen. Alle går siste året på Master of Science in Business ved BI.

– Det er veldig gøy å bli anerkjent i en så stor konkurranse, så vi er veldig fornøyde med andreplassen, selv om det selvfølgelig hadde vært veldig gøy å vinne, sier Minora.

Rektor ved BI, Inge Jan Henjesand roser studentene for sin innsats.

– Jeg gratulerer studentene våre med en sterk faglig prestasjon i en global konkurranse ved en av verdens ledende handelshøyskoler. Dette bidrar til å sette BI på kartet internasjonalt, sier Henjesand.

Må tenke utenfor boksen

- Vi startet i høst med en brainstorming, der tanken var å finne emner som ikke var så tradisjonelle. Dette gjorde at vi begrenset det ned til en analyse av japansk animasjon i Tokyo. Neste steg var å etablere et nettverk i Tokyo. Dette var noe vi gjorde gjennom e-mail og LinkedIn, og som var essensielt da mye av informasjonen kun er formidlet på japansk, sier Minora. Studentene forklarer at det skal små grep til for å fenge leseren.


– Det å tenke utenfor boksen og tørre å være litt utradisjonell er viktig i slike casekonkurranser. Komiteen leser utrolig mange oppgaver hvert år, og vi ønsket å gi dem en oppgave de aldri hadde sett før, og et tema de kanskje ikke hadde tenkt over. Det tror vi er nøkkelen, sier Minora og Burlacu.

Studentene fokuserte på å balansere de tyngste statistiske figurene og tabellene med spennende historier fra japansk kultur.

– Jeg tror at det er enklere å huske budskapet som tallene representerer, om disse er knyttet opp til spennende eksempler. Du kommer langt med å være interessert i et tema. Det handler om å trives med å utforske ulike sider av en industri, og være genuint engasjert. Er klyngen tradisjonell og mye forsket på, så er kanskje ikke samme begeistring der, sier Minora.

Ulikheter er en styrke

Det er veldig viktig å bestemme seg fra starten av hvor høyt man ønsker å sikte, mener Burlacu.


– Ønsker du å skrive en god oppgave eller ønsker du å vinne? Det er avgjørende for arbeidsmengden gruppen må legge ned, og hvor god oppgaven blir, sier hun. 

– Prosjekter som dette er tidkrevende, og noe av det viktigste er en god gruppedynamikk og medlemmer man kan stole på. Samtidig må man også ha det gøy, understreker studentene.

Minora sier at det er viktig å fordele oppgaven mellom deltakerne i gruppen, etter hvilke temaer som fenger dem mest.

– Faktisk så hadde vi alle ulike interesseområder, noe som bidro til at vi utfylte hverandres styrker, sier han.

Konkurransefortrinn

Veileder på oppgaven og fagansvarlig for kurset ved BI, professor Torger Reve, peker på konkurransefortrinnet studentene får ved å delta i slike casekonkurranser.

– Det studentene lærer i dette kurset de har tatt, er å analysere en industri eller en næringslivsklynge og komme med anbefalinger til myndighetene hvordan en skal styrke konkurranseevnen. En analyserer nye næringer i de mest avanserte kunnskapsøkonomier, eldre næringer i tradisjonelle industriland og gryende næringer i utviklingsland, hvor målet er å bryte fattigdomssirkelen, sier Reve.

Det er den industrielle virkelighet som analyseres. Derfor trekker han inn gjesteforelesere som suksessrike grundere, ledere av store internasjonale selskaper, og klyngeledere som arbeider med innovasjon og omstilling. Reve påpeker at mange av studentene også velger å skrive sine avsluttende masteroppgaver med utgangspunkt i dette temaet.

– Dette er global classroom i praksis!, sier Reve.

Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

;
Du kan også se alle nyheter her.