-

Rekordmange vil forske ved BI

8. mars 2017

Interessen for doktorgradsstudiet ved Handelshøyskolen BI er økende, og andelen søkere har steget med over 50 prosent fra forrige opptaksrunde. Dette er de høyeste søkertallene noensinne.

Saken kan leses i Finansavisen 08.03.2017.

– BI har hatt særskilt fokus på å synliggjøre studiet både i Norge og på den internasjonale forskningsarena, sier rektor ved BI Inge Jan Henjesand. Det er derfor svært gledelig at vi har klart å øke andelen så betydelig de siste årene, og at så mange ønsker en akademisk karriere hos oss.

BI har opptak av nye stipendiater til tre av seks doktorgradsspesialiseringer annet hvert år. I år har BI 351 søkere til doktorgradsstudiet, mot 222 søkere forrige sammenlignbare år i 2015, 218 søkere i 2013 og 108 søkere i 2011.

– De siste årene har BI jobbet med å gjøre doktorgradsprogrammet bedre kjent. Bruken av sosiale medier og bedre informasjon på våre hjemmesider har hjulpet til med å trekke flere søkere, sier dean for doktorgradsprogrammet Øyvind Norli.

Mathias Tidemann Krafft er en av kandidatene som høsten 2016 ble en del av forskningsmiljøet på BI.

"Jeg trivdes veldig godt fra første stund, og siden det har det nok bare falt seg naturlig å fortsette. Doktorgraden er for meg like mye en jobb som et studie, selv om mye av tiden går med på å lese."

Valgte ni års høyere utdanning

Etter 18 år på skolebenken og praktisk erfaring fra blant annet DNB Markets og SEB, var det muligheten til å fordype seg i ulike temaer med ekspertveiledning som fristet. Nå har han tatt fatt på den 4-årige doktorgradsspesialiseringen i finans.

– Jeg trivdes veldig godt på BI gjennom både bachelor- og mastergradenstudiene, og fikk et godt inntrykk av finansinstituttet, både faglig og sosialt, i løpet av studietiden. I tillegg er fakultet regnet blant de aller beste i Europa, med veldig mange dyktige forskere. Det at man styrer store deler av løpet sitt selv, har mulighet for utenlandsopphold, og har en relativt fleksibel hverdag var også viktige faktorer, sier Krafft.

Den disiplinerte studenten ble etter tre år på BI tildelt det prestisjefylte Presidential Scholorship, og da han to år senere graduerte med en MSc i Business mottok han prisen som beste masterstudent på alle studieretningene. Likevel var planen aldri å satse på en akademisk karriere.

– Hadde noen spurt meg etter videregående om hvor jeg kom til å være om 10 år, hadde jeg nok svart pilot, kokk, spesial-jeger eller noe helt annet. I hvert fall ikke doktorgradsstipendiat i finans, sier Krafft.

– Jeg trivdes veldig godt fra første stund, og siden det har det nok bare falt seg naturlig å fortsette. Doktorgraden er for meg like mye en jobb som et studie, selv om mye av tiden går med på å lese.

"BI har hatt særskilt fokus på å synliggjøre studiet både i Norge og på den internasjonale forskningsarena. Det er derfor svært gledelig at vi har klart å øke andelen så betydelig de siste årene, og at så mange ønsker en akademisk karriere hos oss."

Trangt nåløye for nye stipendiater

På bakgrunn av en faglig helhetsvurdering vil aktuelle søkere bli tatt opp til om lag tre doktorgradsstillinger per doktorgradsspesialisering. BI har en ambisjon om å tiltrekke seg de beste hodene, og antall plasser justeres avhengig av kvaliteten på søkerne.

– BI har en grunnleggende tro på at forskning vil bidra til å utvikle kunnskapssamfunnet på en positiv måte. Å rekruttere de beste hodene til BI vil styrke vår evne til å levere på dette, sier Henjesand.

I år søkte litt under halvparten seg til programmet i strategisk ledelse, 115 søkte til ledelse og organisasjon, mens 82 søkte på en spesialisering i markedsføring.

De fleste som fullfører en doktorgrad på BI fortsetter sin karriere i en forskerstilling innen akademia i en forskningsinstitusjon. Et mindretall velger en karriere i næringslivet.

Kort om doktorgradsstudiet:

  • Kandidatene er midlertidig ansatt av BI og mottar finansiell støtte i fire år.
  • De arbeider tett med veletablerte forskere som aktivt publiserer i akademiske journaler.
  • De utvikler egen forskning i tett samarbeid med veileder, og er godt posisjonert til en karriere i akademia etter å ha gjennomført en doktorgrad på BI.
  • Kandidatene ved programmet underviser i sitt fagområdet 25 prosent av sitt studieløp.
;
Du kan også se alle nyheter her.