-

Studieveien til karriereløft

28. april 2017

Gjør noen knallharde prioriteringer, avklar forventninger med partneren din, og ikke bry deg om hva andre måtte mene om dine personlige valg. Dette er Eli Rogneruds (37) stikkord for å balansere studieliv med familie og jobb.

På tross av en hektisk hverdag med barn nummer to underveis i graden og utenlandsopphold som en sentral del av undervisningen, ble hun beste student på kullet på Executive MBA-studiet, med spesialisering i energi. 

- Forventingen er stort sett at småbarnsmødre skal trappe ned og ta det med ro, og det legges veldig til rette for dette, sier Rognerud, som hadde med seg begge døtrene på studietur til Berkeley rett etter fødselen.

- Knalltøft selvsagt, men jeg vurderte at det ville være vanskeligere å utsette, sier hun.

Student med hatt i auditorium

Etter endt studium i 2016, gikk Rognerud inn i en ny rolle på arbeidsplassen. Hun har de siste månedene jobbet i Riksrevisjonens digitaliserings- og fornyingsprosjekt.

- I utgangspunktet valgte jeg en utdanning på BI fordi jeg ønsket å formalisere lederkompetansen, og få en tyngre økonomi- og sektorkunnskap. I tillegg er energibransjen i voldsom endring. Det har vært mye aktuelt stoff om fornybar energi og det grønne skiftet i graden, sier Rognerud, som til daglig leder petroleumsprogrammet i Riksrevisjonen.

Etter flere år i arbeidslivet er Rognerud ikke i tvil om at det er behov for omstilling og nye ideer.

- Vi er en ganske konservativ organisasjon med mange rutinerte, flinke folk, men trenger omstillingsevne og nye ideer. Offentlig sektor er i voldsom endring. Studiet har tung fokus på strategi og endringsledelse, i tillegg til aktuelle temaer som for eksempel omstillingen til fornybar energi og et grønne skiftet, sier hun.

To mennesker som snakker

Lang fartstid

På lik linje med Rognerud er den gjennomsnittlige studenten på EMBA-studiet rundt 39 år, og har i snitt 16 års arbeidserfaring eller 9 års ledererfaring.

- Både for de nyutdannede og for de med mange års fartstid i arbeidslivet må videreutdanning bli regelen heller enn unntaket, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Hovedfunnene i en ny undersøkelse som kartlegger EMBA-studentenes karriere- og lønnsgevinst viser at 64 prosent av studentene har fått en høyere stilling på arbeidsplassen, 19 prosent har byttet arbeidsgiver, mens 14 prosent gjorde en helomvending og byttet bransje.

- Kravene til kompetansen som trengs i ulike yrker og bransjer forandres raskt. I dagens arbeidsliv hvor ny teknologi endrer tradisjonelle forretningsmodeller og praksis, vil grunnutdanning og lang erfaring derfor ikke lenger være nok, sier Henjesand.

Litt over halvparten av studentene som tok en Executive MBA ved BI fikk en høyere stilling innen ett år etter endt utdanning, og hele 18 prosent gikk inn i en topplederposisjon.

Studenter i sal

Betaler seg

Endringen i årslønn er størst for de som fikk en topplederposisjon etter endte studier, her var lønnsveksten på nærmere 70 prosent. 18 prosent oppga at de fikk en høyere stilling på seniornivå, med en lønnsvekst på 31 prosent, mens de som rykket opp internt økte lønnen sin med 12 prosent. Ifølge FT hadde BIs EMBA-studenter i gjennomsnitt 32% høyere lønn tre år etter studiet.

En Executive MBA ved BI går over 18 måneder, og er i samarbeid med UC Berkeley i San Francisco, Nanyang Business School i Singapore, IFP School i Paris og IE Business School.

Fakta om undersøkelsen:

  • EMBA-klassene har vanligvis mellom 30 og 40 deltakere.
  • Avgangskullet som svarte på undersøkelsen graduerte i 2015.
;
Du kan også se alle nyheter her.