-

Ny campus for Handelshøyskolen BI i Stavanger

6. november 2017

Mandag 6. november signerer Handelshøyskolen BI og GMC Eiendom ved Byfjordparken AS en avtale om ny campus i Stavanger.

BI vil tilrettelegge for et topp moderne læringsmiljø for sine omkring 700 studenter som i 2019 vil innta den nye campusen i Stavanger. Dette bygger opp under BIs ambisjoner om å legge til rette for nye og fremtidsrettede læringsformer.

– BI har ambisjoner om å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling, både gjennom innholdet i utdanningen vi tilbyr, og gjennom valgene vi tar. BIs nye campus i Byfjordparken blir viktig i vår fremtidige satsning i Stavanger, og for å kunne tilby de beste læringsfasilitetene og rammene for våre studenter i fremtiden, sier Marius Eriksen, divisjonsdirektør for heltidsstudier ved Handelshøyskolen BI.

Akademisk sentrum

BI har sammen med Byfjordparken AS et mål om å oppnå et «Breeam NOR Excellent»-sertifikat for campusen. Det nye bygget vil være en del av den nye Byfjordparken ved innseilingen til Stavanger. Totalt skal det bygges 55 000 kvm til kontor- og næringsvirksomhet, fordelt på ni bygg. BIs nye campus blir på 3 823 kvm over tre etasjer. Byfjordparken vil ligge to kilometer fra sentrum med gang- og sykkelvei langs hele strekningen. Dette vil koble et akademisk sentrum tett på næringslivet i Stavanger.

– Vi er meget fornøyde med at BI flytter til oss i Stavanger nord. BI campus Stavanger passer som hånd i hanske med vår miljøsatsing og vi gleder oss nå å ta fatt på plussbygget skolen skal flytte inn i, sier Lars Stangeland, daglig leder av GMC Eiendom, som eier Byfjordparken.

Prosjektet er støttet av Enova med over 10 MNOK, og vil være et av de meste fremtidsrettede og miljøvennlige byggene i Stavanger-regionen. BIs nye bygg vil få 1000 kvm med solcellepanel på taket. Alle de ni bygningene som bygges i Byfjordparken vil ha grønne tak. BI har høye ambisjoner for den nye miljøcampusen i Stavanger, og håper det fremtidsrettede bygget vil inspirere til kreativitet, læring og refleksjon.

Fakta:

  • BI signerer en 15 års leiekontrakt på totalt 3823 kvm fordelt over tre etasjer
  • Bygget vil være Breeam NOR Excellent sertifisert og bygges etter passivhus standard
  • Fornybar energiandel for bygningen vil være på over 90 prosent
;
Du kan også se alle nyheter her.