-

BI blant de tre beste på undervisnings­kvalitet i Norge

8. mars 2018

En ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at NMBU, NHH og BI scorer høyest i Norge på undervisningskvalitet. Totalt 75 prosent av studentene ved BI svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd med undervisningskvaliteten ved skolen.

– Dette bekrefter at innholdet og gjennomføringen av våre utdanningsprogrammer har høy kvalitet og svarer til studentenes forventninger. Samtidig jobber vi kontinuerlig for å utvikle og forbedre oss, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Resultatene viser at 65 prosent av studentene i Norge er fornøyde eller svært fornøyde med undervisningskvaliteten ved sin utdanningsinstitusjon. Tilsvarende tall for de andre nordiske landene er: Danmark (74), Sverige (70), Island (71) og Finland (76).

Bedriftsøkonomiske fag topper studentevalueringen

Studenter i bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag har den største andelen (70 prosent) av studenter som er fornøyde eller svært fornøyde med undervisningskvaliteten. Rett bak (69 prosent) kommer studenter som tar naturvitenskapelige fag, matematikk eller informasjons- og datateknologi og studenter i humanistiske og estetiske fag.

– Sammen med NHH og NMBU skiller BI seg ut blant de norske utdanningsinstitusjonene. Vi forvalter et felles omdømme som utdanningsnasjon, da er viktig at flere norske institusjoner hevder seg i toppen blant mange nordiske skoler, sier Henjesand.

Fakta om undersøkelsen:

  • Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver for undersøkelsen Eurostudent VI, som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå (SSB).
  • Av 24 000 studenter i det norske utvalget var det 36,7 prosent som svarte på undersøkelsen.
  • Formålet med undersøkelsen er å samle inn komparative data om studenter og høyere utdanning i Europa. Dette inkluderer blant annet studentenes studiesituasjon, økonomiske situasjon og bosituasjon.
  • Undersøkelsen har sammenlignet skoler fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.
  • Internasjonale resultater fra Eurostudent VI publiseres i begynnelsen av mars 2018.
;
Du kan også se alle nyheter her.