-

Nye prorektorer ved BI

26. april 2018

Styret ved Handelshøyskolen BI godkjente i dag å tilsette professor Hilde C. Bjørnland, professor Bendik Meling Samuelsen og professor Amir Sasson som prorektorer.

– Gjennom å ansette tre prorektorer innfører vi en modell som skal bidra til å styrke samspillet mellom fremragende forskning, attraktive studier og interaksjon med næringslivet, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Rekrutteringsprosessen har vært omfattende med svært mange godt kvalifiserte kandidater. Inge Jan Henjesand peker på at det har vært viktig å finne prorektorer som både evner å lede sin del av BIs organisasjon, og som bidrar til godt samarbeid på tvers av fag, studier og forretning.

– Jeg er svært glad for at Hilde, Bendik og Amir har takket ja til nye prorektorroller i BIs ledelse. Gjennom sentrale posisjoner i BI over flere år har de ervervet verdifull erfaring og kompetanse som jeg ønsker å ha med i BIs ledergruppe de neste fire årene. Skal BI lykkes i en økende internasjonal konkurranse om de beste forskerne, de beste studentene og de beste næringslivsrelasjonene må vi utvikle tydelige lederroller i hele organisasjonen, sier Henjesand.

Hilde C. Bjørnland

Hilde C. Bjørnland (f. 1966) er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Bjørnland har en MSc i Econometrics and Mathematical Economics ved London School of Economics og en PhD i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun ble tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin doktorgradsavhandling.

– Jeg ser frem til å bruke min erfaring og engasjement til å styrke BIs gjennomslagskraft på den internasjonale forskningsarenaen, samt å forsterke den forskningsbaserte undervisningen til det beste for studentenes læring. Forutsetningene er svært gode med et Europas mest spennende fagmiljøer på BI, sier Hilde Bjørnland.

Bjørnland er leder for Senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi (CAMP) på BI. Hun har også en stilling som vitenskapelig rådgiver i Norges Bank, og er President i Society of Nonlinear Dynamics and Econometrics. Bjørnland har tidligere jobbet som økonom i Det internasjonale pengefondet (IMF) og som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har vært visiting scholar ved UC Berkeley og UC Riverside, vært medlem av Sveriges finanspolitiske råd og har vært styremedlem i Finanstilsynet og i Petroleumsprisrådet.

Bjørnland vil ha ansvaret for BIs åtte institutter, mer enn 350 faglige ansatte, PhD-programmene, bibliotekstjenester og læringsressurser.

Bendik M. Samuelsen

Bendik Meling Samuelsen (f. 1971) er professor og instituttleder ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han er hovedfagskandidat fra Høgskolen i Buskerud (nå HSN) og har sin PhD fra Norges Handelshøyskole (NHH).

– Jeg er stolt av å ha vært en del av BIs faglige utvikling de siste årene. Når ser jeg ser frem til å lede arbeidet med å styrke og videreutvikle internasjonalt attraktive programmer på alle nivåer basert på en fremragende fagstab og profesjonell administrasjon, sier Bendik Meling Samuelsen. 

Samuelsen begynte som amanuensis ved BI i 2000, ble forfremmet til førsteamanuensis i 2004 og ble professor i markedsføring i 2013. I januar 2015 fikk han rollen som instituttleder ved institutt for markedsføring. Fra 2003 til 2011 var han Associate Dean for bachelorprogrammet i markedskommunikasjon, og Associate Dean for bachelorprogrammet i markedsføringsledelse fra 2013 til 2015.

Samuelsen vil ha ansvaret for Deans, programkvalitet, akkrediteringer, rangeringer og internasjonale akademiske relasjoner.

Amir Sasson

Amir Sasson (f. 1972) er professor i strategi og leder for eksternfinansiert forskning og innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Sasson er utdannet Bachelor of Laws fra The University of Liverpool, UK, MSc og PhD fra Handelshøyskolen BI.

– Jeg er beæret over å skulle bli en del av en sterk og lovende ledergruppe som sammen vil jobbe med å etablere BI som en ledende europeisk handelshøyskole. Jeg gleder meg til å jobbe med organisasjonen for å styrke studenters læring, forretningsutvikling og verdiskapende næringspolitikk, sier Amir Sasson.

Amir Sasson arbeidet i 2005-2006 som Assistant Professor ved Handelshøyskolen BI, fra 2006-2008 som foreleser ved University College Dublin (UCD), og fra 2008-2015 som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Sasson har vært ansatt som professor ved BI siden 2015. Sasson var med å lede forskningsprosjektet Et Kunnskapsbasert Norge (2009-2012), og var Associate Dean for Doktorgradsprogrammet i Strategisk ledelse (2012) og porteføljekoordinator for siviløkonomstudiet (2015-2016).

Som prorektor for innovasjon og outreach vil Amir blant annet ha ansvar for å forsterke verdien av BIs institusjonelle partnere og nettverk.

;
Du kan også se alle nyheter her.