-

Lunsj med sentralbanksjefen

15. mai 2018

I faget finans har BI-studenter mulighet til å delta i konkurransen «Horisont», arrangert av Norges Bank. Vinnerne ble Trondheim-studentene. Johan Marius Kibsgaard og Vilde Myklebust. Premien? En lunsj med sentralbanksjef Øystein Olsen.

«Horisont» er et rollespill som utfordrer laget til å løse sentrale problemstillinger i en økonomi. Spillet tar deg med på et tankeeksperiment: hvordan vil det gå om vi brått fjerner alle de grunnleggende brikkene i en moderne økonomi – og sammen skal bygge de opp igjen?

Ambisjonen til dette spillet er å stimulere til debatt rundt grunnleggende spørsmål i økonomien. Dette spillet er en del av kunnskapsenteret til Norges Bank og tanken bak senteret er at jo flere som har god kunnskap og velfungerende holdninger til økonomiske problemstillinger, jo bedre rustet vil vi være til å møte fremtidens utfordringer.

Deltakere fra alle fire campus ble delt inn i lag og skulle konkurrere mot hverandre. Vinnerlaget kom fra campus Trondheim, der Johan Marius Kibsgaard ble dagens beste spiller. Som en premie ble de invitert på lunsj med sentralbanksjefen. På lunsjen deltok også rektor ved BI, Inge Jan Henjesand, førsteamanuensis Siv Staubo fra institutt for finans ved BI, og Hilde Bendixen, leder for Norges Bank Kunnskapssenter.

Studentene fikk i løpet lunsjen innblikk i sentralbanksjefens utfordringer og arbeidsoppgaver. Sammen fikk de større kunnskap om økonomiske problemstillinger, og de kunne stille spørsmål til sentralbanksjefen og de andre deltakerne. Dette ble en arena for å få mer inspirasjon til å jobbe videre med økonomiske fag og problemstillinger.

;
Du kan også se alle nyheter her.