-

BI fjerner all bruk av engangsplast

20. september 2018

Handelshøyskolen BI har besluttet å fjerne all unødvendig engangsplast/plastemballasje innen 2022.

-  Vi må bruke innflytelsen vi har til å påvirke positivt, både i egen virksomhet og i samarbeid med våre interne og eksterne relasjoner. Å kutte ut engangsplast er et av flere tiltak vi vil gjøre i årene fremover for å bidra til et mer bærekraftig samfunn, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand.

Beslutningen omfatter produkter som blant annet sugerør, engangsbestikk, plastkopper og andre engangsprodukter med plastbelegg.

Et rent og rikt hav er grunnlaget for verdiskapning og høsting av ressurser. Plasten som havner i havet og ellers i naturen er en trussel mot miljø, mennesker og kystsamfunn. Mer enn 20.000 tonn plast havner i havet hver dag. På ett år er det (få inn en kilde) omtrent 8 millioner tonn, fire ganger den årlige fangsten av fisk og sjømat fra norske båter. Det er utallige fisk og sjøfugl som dør på grunn av dette. Hvis man ikke tar grep, vil vi i 2050 ha mer plast enn fisk i havene våre.

- Engangsplast bidrar til forsøpling av naturen, og vi må gjøre det vi kan for å redusere bruken. Som en akademisk institusjon med samfunnsansvar på timeplanen og bærekraft som en av bærebjelkene i BIs nye strategi for 2018-2022, tar vi på alvor alle små og store tiltak som bidrar til et bedre samfunn, avslutter Henjesand.

BI fjerner all bruk av engangsplast

;
Du kan også se alle nyheter her.