-

Norges første mastergrad i forretningsjus og økonomi

12. februar 2019

Handelshøyskolen BI etablerer masterprogram som kombinerer forretningsjus og økonomi med oppstart august 2019.

– BI har svært sterke fagmiljøer som hevder seg godt både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom de forretningsjuridiske fagene og de økonomiske fagene lanserer nå BI en 2-årig mastergrad i forretningsjus og økonomi. Den nye mastergraden er utviklet i tett samarbeid med representanter fra næringsliv, offentlig sektor og advokatbransjen. Kandidater som evner å kombinere økonomiske- og juridiske fag vil være svært attraktive i arbeidsmarkedet i årene fremover, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Programmet tar for seg økonomiske teorier og modeller for organisering, finansiering og regulering av virksomheter. Dette innebærer blant annet avansert kunnskap om finans- og arbeidslivsregulering, økonomi- og regnskapsanalyse, samt prosjekt- og virksomhetsstyring. De økonomiske fagene vil kombineres med undervisning av det juridiske rammeverket som forutsetninger for kommersielle beslutninger og drift av virksomheter. Siden det moderne arbeidslivet i mindre og mindre grad er nasjonalt, vil programmet ha en tydelig internasjonal profil.

– Fremtidens kandidater må være i stand til å vurdere problemstillinger ut ifra både økonomiske og rettslige perspektiv. For å kunne ta gode og bærekraftige beslutninger, må virksomheter ha kandidater som evner å se helheten og sammenhengene i problemstillinger. Da står jus og økonomi sentralt, sier Monica Viken, instituttleder ved institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

Innholdet i programmet er tilpasset både offentlig sektor og næringsliv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), er glad for at BI nå vil tilby en slik kombinasjonsutdanning.

– Det har vært spennende å delta i prosessen som har ledet frem til dette programmet. Vi ser at det er et stort behov for denne kompetansen i næringslivet, spesielt hos små og mellomstore bedrifter, sier Gjønnes.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) akkrediterte fredag 8. februar BIs nye master i forretningsjus og økonomi.Bi-bygget solnedgang

;
Du kan også se alle nyheter her.