-

BI med topplederprogram til kinesiske teknologiselskaper

21. mars 2019

Handelshøyskolen BI har blitt plukket ut av myndighetene i Haidian-distriktet i Beijing, Kinas svar på «Silicon Valley», til et undervisningsprogram for toppledere i noen av Kinas fremste teknologiselskaper.

BI med topplederprogram til kinesiske teknologiselskaper

Dette er et område som huser flest såkalte «enhjørninger» (Unicorns) i landet, selskaper med en markedsverdi over en milliard kroner.

Totalt 55 ledere fra noen av Kinas fremste teknologiselskaper deltar i det ukeslange kompetanseprogrammet som gjennomføres sammen med fagressurser fra Tsinghua University. Alle deltakerne er fra Haidian-distriktet og kriteriet for deltakelse er at det skal være ledelsen i selskaper som har fått utmerkelsen «National High Tech Companies». Dette er teknologisk ledende selskaper i sin industri eller sektor.

- Det er et privilegium å få jobbe med disse lederne om deres internasjonaliseringsstrategi, innovasjonsprosesser og global ledelse. Dette er selskaper som har ledende teknologi, med et stort internasjonalt potensial. Vi bygger et viktig nettverk for norsk industri og næringsliv og er klare for å tilby en plattform mellom våre to lands sterkeste teknologimiljøer, sier Per Ingvar Olsen, professor ved Handelshøyskolen BI, og en av foreleserne i programmet.


Dette er første gang en utenlandsk utdanningsinstitusjon deltar med fagkrefter i et slikt topplederprogram og bekrefter BIs attraktivitet på den internasjonale arenaen. Haidian-distriktet omtales ofte som Zhongguancun. Opprinnelig er Zhongguancun navnet på en gate der flere av dagens store teknologigiganter vokste opp, deriblant Lenovo, Didi, JD, Baidu. I dag er gatenavnet et symbol på hele områdets økosystem for innovasjon.

- Dette området i Beijing er et satsningsområde fra kinesiske myndigheter for å kommersialisere teknologi gjennom å bygge opp økosystemer for innovasjon. Der finner du kompetent kapital, de beste universitetene, de store teknologiselskapene, tusenvis av små start-ups, det fremste innen kunstig intelligens, machine learning og grønn teknologiutvikling i Kina, sier Amir Sasson, professor og prorektor for innovasjon og outreach ved Handelshøyskolen BI.
Amir Sasson
Fakta:

  • BI er blitt  valgt ut av myndighetene i Haidian for å levere en av seks moduler for toppledere i noen av Kinas fremste teknologiselskaper. Dette i samarbeid med anerkjente Tsinghua University, et av Kinas fremste universiteter, spesielt innen ingeniørfag.
  • Universitetene i Kina har fått en nøkkelrolle i å forske frem høyteknologiske løsninger, men også å kommersialisere teknologien gjennom å bygge opp økosystemer for innovasjon. Tsinghua er universitetet til den sittende presidenten i Kina, og således blitt utpekt til å ha en helt sentral rolle i innovasjonsutviklingen. Universitetets Office of Technology Transfer og Tsinghua R&D Industrial Institute er sentrale aktører i å utvikle økosystemet, som nå fremstår som Kinas Silicon Valley.
  • I området rundt Tsinghua University, Zhongguancun, finner man den største konsentrasjonen av enhjørninger i Kina, selskaper med en markedsverdi over 1 mrd. NOK.
  • Det er her de store internasjonale teknologiselskapene huser sitt kinesiske hovedkontor, inkludert Google, Oracle, Intel og Microsoft. Zhongguancun er også stedet for kompetent kapital og de store kjente kinesiske selskapene som Didi, Baidu og Xiaomi.
  • Økosystemet for innovasjon rundt Tsinghua University fasiliterer derfor tett interaksjon mellom helt nødvendige støttespillere når teknologi skal kommersialiseres.
;
Du kan også se alle nyheter her.